Управління майном спільної власності Львівської обласної ради оголошує конкурс на заміщення посади директора Старосамбірського дочірнього лісогосподарського підприємства ЛГП «Галсільліс».

31.07.2018
Управління майном спільної власності Львівської обласної ради оголошує конкурс на заміщення посади директора Старосамбірського дочірнього лісогосподарського підприємства ЛГП «Галсільліс».

Місцезнаходженняпідприємства:82000, Львівська область, м.Старий Самбір, вулицяКоцюбинського,будинок6.

Умовиоплати праці директора СтаросамбірськогодочірньоголісогосподарськогопідприємстваЛГП «Галсільліс»визначаються у контракті та не можуть бути меншиминіжпередбаченозаконодавством.

Кваліфікаційнівимоги до претендентів на посаду директора СтаросамбірськогодочірньоголісогосподарськогопідприємстваЛГП «Галсільліс»:

-            повнавищаспеціальналісотехнічнаосвіта (магістр, спеціаліст лісового господарства);

-            стаж роботи за професією - не менше 5 років;

-            досвідкерівноїроботи у лісовійгалузі не менше 3 років;

-            громадянствоУкраїни;

-            володіння державною мовою;

-            здатність за своїмиділовими та моральнимиякостями, освітнім і професійнимрівнемвиконуватипосадовіобов’язки директора.

Додатковівимоги:

-            знання законодавства України;

-            знаннясучаснихінформаційнихтехнологій;

-            досвід впровадження дієвих систем менеджменту у лісовій галузі;

-            досвідуправліннягрупамиабо командами;

-            знання іноземної мови.

Документи, якінеобхідно подати для участі в конкурсному відборі:

-            заява про участь у конкурсі;

-            копія паспорта та ідентифікаційного коду,засвідчена претендентом;

-            копіїдокументів про повнувищулісотехнічнуосвіту (обов’язково), науковийступінь та вченезвання (при наявності);

-            копіятрудової книжки;

-            особовий листок з облікукадрів, в тому числіавтобіографія та1фотографіярозміром 3х4 сантиметри;

-            декларація про доходи за 2017ріквідповідно до Закону України «Про засади запобіганнята протидіїкорупції»;

-            довідку про наявністьабовідсутністьсудимості;

-            витяг з Єдиного державного реєструосіб, які вчинили корупційніправопорушення;

-            письмовазгода на збір та обробкуперсональнихданих;

-            два рекомендаційнілистидовільноїформи;

-            мотиваційний лист довільноїформи;

-            програмурозвиткупідприємства в короткостроковій (строком на 1 (один) рік) та довгостроковій (строком на 5 (п’ять) років) перспективах, у якійповинні бути чітковідображені заходи, яківживатимуться претендентом для забезпеченняфінансово-господарськоїстійкостіпідприємства та підвищенняефективностійогодіяльності.

Документиподаватиособисто упаперовому та електронномувигляді в ОКСЛГП «Галсільліс» за адресою: м. Львів, вул. Промислова, 9б, приймальня.

Вимоги до електронноговаріантудокументів:

-          формат .pdf;

-          єдиний файл (крімпрограмрозвитку);

-          відомостіщодосерії та номера паспорта, диплома, сертифікататощо, відомостіщодомісцяпроживання, номера телефону та е-mailадреси, а такожіншівідомості, щопідлягаютьзахистувідповідно до Закону України «Про захистперсональнихданих» повинні бути приховані.

Документиприймаються в робочіднітижняупродовж30 (тридцяти) календарнихднівпісляоприлюдненняоголошення в Старосамбірській місцевій газеті (до 27.08.2018рокувключно).

Конкурс проводиться не пізнішеніж через 10 календарнихднівпіслязавершенняприйомудокументів.

Зінформацією про статутнудіяльність та фінансовий стан СтаросамбірськогодочірньоголісогосподарськогопідприємстваЛГП «Галсільліс»можнаознайомитись на сайтах Львівськоїобласної ради та ОКСЛГП «Галсільліс».

Додатковаінформаціянадається за тел.: (032)-224-71-32.

Адреса електронноїпошти:galsillis@meta.ua

Контактна особа – Андрусишин Роман Олегович.