Управління майном спільної власності Львівської обласної ради оголошує конкурс на заміщення посади генерального директора комунального закладу культури Львівської обласної ради Культурно-Мистецького Центру «Львівський палац мистецтв».

19.10.2018
Управління майном спільної власності Львівської обласної ради оголошує конкурс на заміщення посади генерального директора комунального закладу культури Львівської обласної ради Культурно-Мистецького Центру «Львівський палац мистецтв».

Місцезнаходження закладу: вул. Коперника, 17, м. Львів, Україна

Умови оплати праці генерального директора комунального закладу культури Львівської обласної ради Культурно-Мистецького Центру «Львівський палац мистецтв» визначаються у контракті та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

-          повна вища освіта відповідного спрямування (магістр, спеціаліст);

-          стаж роботи у сфері культури не менше 3 років;

-          володіння державною мовою;

-          ділові і моральні якості, освітній і професійний рівень, що забезпечить виконання посадових обов’язків;

Інші вимоги:

-          післядипломна освіта в галузі управління;

-          знання чинного законодавства: в галузі культури; нормативні акти, що регулюють культурно-освітню діяльність та організацію дозвілля; форми й методи організації роботи з населенням з урахуванням демографічних, вікових та соціальних особливостей; основ трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;

-          науковий ступінь доктора філософії (кандидат наук) чи доктора наук;

-          знання сучасних методів господарювання та управління;

-          володіння іноземною мовою;

-          досвід розроблення чи участі у реалізації інвестиційних та грантових проектів;

Не може бути призначена на посаду керівника комунального закладу культури особа, яка:

-          за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

-          має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

-          є близькою особою або членом сім’ї керівників органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління комунальним закладом культури, а саме центрального органу виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Документи, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі:

-          заява про участь у конкурсі на ім’я засновника із наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

-          автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;

-          відомості про наявність чи відсутність судимості;

-          копія документа, що посвідчує особу;

-          копії документів про вищу освіту;

-          два рекомендаційні листи довільної форми;

-          мотиваційний лист довільної форми;

-          програми розвитку комунального закладу культури Львівської обласної ради Культурно-Мистецького Центру «Львівський палац мистецтв» на один і п’ять років.

Особа, яка хоче взяти участь у конкурсі, може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

Документи подавати особисто в паперовому та електронному вигляді в юридично-кадровий відділ управління майном спільної власності Львівської обласної ради за адресою: м. Львів, вул. В.Винниченка, 14, ІІІ поверх, каб.№6, або надсилати на поштову та електронну адреси управління майном спільної власності Львівської обласної ради.

Адреса електронної пошти: umsv.lor@gmail.com

Документи приймаються з 19 жовтня 2018 р. упродовж 30 (тридцяти) календарних днів.

Початок формування конкурсної комісії – 31 жовтня 2018 р.

Дата та місце проведення І засідання комісії з конкурсного відбору – 29 листопада 2018 року, 11:00, каб. № 307, вул. Винниченка, 18, м. Львів.

Додаткова інформація надається за тел.: 2999858, 2999852.

Контактні особи – Горак Ярослав Павлович; Шондолі Ольга Станіславівна

 

До складу комісії з конкурсного відбору кандидата на посаду генерального директора комунального закладу культури Львівської обласної ради Культурно-Мистецького Центру «Львівський палац мистецтв» включаються три представники громадських організацій. Громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування подають кандидатури управлінню майном спільної власності Львівської обласної ради.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

-   за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

-   має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

-   є близькою особою або членом сім'ї учасника конкурсу чи департаменту з питань культури, національностей та релігій;

-   є членом трудового колективу комунального закладу культури Львівської обласної ради Культурно-Мистецького Центру «Львівський палац мистецтв».

Пропозиції щодо участі представників громадських організацій у конкурсній комісії подавати в управління майном спільної власності Львівської обласної ради до 29 жовтня 2018 року включно разом з відповідними документами, що підтверджують повноваження представників громадських організацій на їхнє членство у конкурсній комісії.

Інформація до конкурсу