Інформаційне повідомлення про проведення в електронній торговій системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації - нежитлових приміщень гаража загальною площею 85,1 кв.м.

29.01.2019
Інформаційне повідомлення про проведення в електронній торговій системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації - нежитлових приміщень гаража загальною площею 85,1 кв.м.

Інформаційне повідомлення

про проведення в електронній торговій системі продажу на аукціоні з умовами

об’єкта малої приватизації - нежитлових приміщень гаража загальною площею 85,1 кв.м. за адресою: Львівська область, м.Жовква, вул.Є.Коновальця, 14а

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Найменування об’єкта: нежитлові приміщення гаража загальною площею 85,1 кв.м..

Місцезнаходження об'єкта: 80300, Львівська область, м.Жовква, вул.Є.Коновальця, 14а.

Відомості про об'єкт: нежитлові приміщення гаража загальною площею 85,1 кв.м. (приміщення 1 – 42,4 кв.м., приміщення 2 – 42,7 кв.м.) за адресою: Львівська область, м.Жовква, вул.Є.Коновальця, 14а. Фізичний знос 36%. Матеріал стін – блоки, цегла. Відомості про земельну ділянку: площа 0,0124 га, кадастровий номер 4622710100:01:005:0109. Інформація про цільове призначення 16.00 землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки та земельний сервітут не зареєстровані.

Балансоутримувач: КП ЛОР "Нерухомість та майно", код ЄДРПОУ 33358550.

2. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.

Аукціон в електронній формі буде проведено 28.02.2019 року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.

   Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. №432 (зі змінами).

   Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог ч.7 ст.14 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. №432 (зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоніз умовами, та в електронному аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16 годин 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.

 

 

3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Стартова ціна об'єкта приватизації для:

- аукціону з умовами – 147000,00 грн. у тому числі ПДВ ;

- аукціону із зниженням стартової ціни – 73500,00 грн. у тому числі ПДВ;

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 73500,00грн. у тому числі ПДВ.

Умова продажу: збереження умов договору оренди для нового власника (місячна орендна плата за грудень 2018р. 1671,68 грн. в т.ч. ПДВ, договір чинний до 06.05.2021).

 

Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на участь в кожному з аукціонів): 834,60 грн.

 

Розмір гарантійного внеску для:

- аукціону з умовами – 14700,00 грн. без ПДВ;

- аукціону із зниженням стартової ціни – 7350,00 грн. без ПДВ;

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 7350,00 грн. без ПДВ.

 

Для участі в аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації гарантійний та реєстраційний внески сплачуються на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

Посилання на перелік авторизованих майданчиків та їх рахунки, відкриті для оплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

 

Крок аукціону на аукціоні з умовами: 1470,00 грн. (1% від стартової ціни аукціону)

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 735,00 грн. (1% від стартової ціни аукціону)

 

Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій, становить 30 кроків.

 

 

Час і місце огляду об’єкта: Оглянути об`єкт можна за місцем його розташування, звернувшись до організатора аукціону за телефонами (032) 299-98-52, 299-98-58, 299-98-59 і попередньо узгодивши час огляду з 1000 до 1700 години .

 

Найменування організатора аукціону – управління майном спільної власності Львівської обласної ради, адреса: 79008, м.Львів, вул.Винниченка, 18, http://www.oblrada.lviv.ua/, тел: (032) 299-98-52, 299-98-58, 299-98-59.

 

Покупці, які мають право брати участь у приватизації згідно із Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна», вправі використовувати для придбання об’єктів приватизації кошти відповідно до валютного законодавства України.

Покупці - нерезиденти України набувають у власність майно, що приватизується, у процесі приватизації з оплатою його ціни у національній валюті або у вільно конвертованій валюті.

Переможець електронного аукціону:

- підписує протокол про результати електронного аукціону та надає його оператору електронного майданчика, через якого ним подано цінову пропозицію, протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем його формування електронною торговою системою:

- укладає договір купівлі-продажу об’єкта приватизації з органом приватизації протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону.

 

Покупець, який підписав договір купівлі-продажу, сплачує ціну продажу об’єкта приватизації не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу за наступними реквізитами:

одержувач - Управління майном спільної власності Львівської обласної ради, п/р 37183012002609 в ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014, ЄДРПОУ 25255072.

У разі несплати коштів за об’єкт приватизації згідно з договором купівлі-продажу протягом 30 днів з дня укладення договору та його нотаріального посвідчення покупець сплачує на користь органу приватизації неустойку у розмірі 5 відсотків ціни продажу об’єкта. У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу протягом наступних 30 днів договір підлягає розірванню відповідно до статті 29 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Переможець електронного аукціону, який відмовився від підписання протоколу про результати електронного аукціону або договору купівлі-продажу, позбавляється права на участь у подальших аукціонах з продажу того самого об’єкта.

 

Оператор електронного майданчика перераховує суми сплачені учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти календарних днів з дня затвердження протоколу електронного аукціону за наступними реквізитами:

одержувач - Казначейство України (ЕАП), п/р 31519905013001, МФО 899998, ЄДРПОУ 38008294;

 

Оператор електронного майданчика перераховує суми сплачені учасниками аукціону гарантійних внесків протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем, за наступними реквізитами:

одержувач - Управління майном спільної власності Львівської обласної ради, п/р 37320013002609 в ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014, ЄДРПОУ 25255072.

 

Перелік документів:

Фізичними та юридичними особами, які бажають взяти участь в електронному аукціоні, до заяви на участь у приватизації об’єкта малої приватизації подаються такі документи:

1)      для потенційних покупців - фізичних осіб - громадян України - копія паспорта громадянина України;

2)      для іноземних громадян - копія документа, що посвідчує особу;

3)      для потенційних покупців - юридичних осіб:

-          витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань України - для юридичних осіб - резидентів;

-          документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою, - для юридичних осіб - нерезидентів;

-          інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності;

-          остання річна або квартальна фінансова звітність;

4)      документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, а також документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

(Посилання   на        перелік           авторизованих          майданчиків:

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

5)      письмова згода довільної форми потенційного покупця щодо взяття на себе зобов’язань, визначених умовами продажу.

 

 

Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика.