Регламент ради

Регламент Львівської обласної ради VІI скликання. (завантажити)

 

РЕГЛАМЕНТ

Львівської обласної ради

VІI скликання

 

 ЗМІСТ

 

Розділ 1. Загальні положення.....................................................................................3

Розділ 2. Сесія Львівської обласної ради .................................................................5

         Глава 2.1. Сесія обласної ради.........................................................................5

         Глава 2.2. Порядок проведення I сесії новообраної ради .............................7

         Глава 2.3. Чергові, позачергові сесії ...............................................................8

         Глава 2.4. Робочі органи сесії ..........................................................................9

         Глава 2.5. Підготовка питань на розгляд сесії ради ....................................10

         Глава 2.6. Порядок денний сесії ради ...........................................................13

         Глава 2.7. Пленарні засідання ради ..............................................................16

         Глава 2.8. Ведення пленарних засідань ........................................................19

         Глава 2.9. Організація розгляду питання .....................................................21

         Глава 2.10. Рішення ради ...............................................................................26

Глава 2.11. Порядок розгляду питань, пов'язаних із прийняттям
обласного бюджету Львівської області та контролю
за його виконанням ......................................................................31

         Глава 2.12. Порядок надання слова ..............................................................34

         Глава 2.13. Порядок голосування пропозицій .............................................35

         Глава 2.14. Дисципліна та етика пленарних засідань .................................37

         Глава 2.15. Протокол і справа засідання ......................................................38

Розділ 3. Депутати, посадові особи та органи обласної ради ..............................39

         Глава 3.1. Депутати обласної ради ...............................................................39

         Глава 3.2. Депутатські фракції та групи ......................................................41

Глава 3.3. Депутатський запит, депутатське звернення
та депутатське запитання .............................................................44

         Глава 3.4. Голова обласної ради ....................................................................45

         Глава 3.5. Перший заступник та заступник голови обласної ради ............47

         Глава 3.6. Президія обласної ради ................................................................48

         Глава 3.7. Постійні та тимчасові комісії ради .............................................49

         Глава 3.8. Виконавчий апарат обласної ради ..............................................49

Розділ 4. Взаємодія обласної ради з обласною державною адміністрацією .......50

Розділ 5. Відповідальність органів і посадових осіб обласної ради ....................50

Розділ 6. Дострокове припинення повноважень ради ..........................................51

Розділ 7. Відкритість і гласність роботи Львівської обласної ради.....................51

Розділ 8. Антикорупційна діяльність обласної ради..............................................53

 

 

 

Розділ 1. Загальні положення

 

         Стаття 1

         1. Львівська обласна рада (далі – рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст Львівської області, у межах повноважень, визначених Конституцією України, Європейською Хартією місцевого самоврядування, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами, а також повноважень, переданих їй сільськими, селищними, міськими радами. Обласна рада є юридичною особою, має гербову печатку, рахунки в банківських установах.

         2. Загальний склад ради становить 84 депутати, яких обрано виборцями Львівської області на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Третина від загального складу обласної ради становить 28 депутатів, дві третини – 56 депутатів, більшість від загального складу ради – 43 депутати.

         3. Обласна рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

         4. Строк повноважень ради завершується в день відкриття першої сесії ради нового скликання.

         5. Львівська обласна рада представляє спільні інтереси територіальних громад Львівської області.

 

         Стаття 2

         1. Регламент Львівської обласної ради VII скликання (далі – Регламент) має силу рішення, встановлює порядок скликання, підготовки і проведення сесій обласної ради; формування органів ради; визначає процедуру прийняття рішень ради, порядок здійснення депутатської діяльності та інші процедури.

         2. Регламент обласної ради затверджується радою. Внесення змін і доповнень до Регламенту здійснюється за поданням голови обласної ради, постійних комісій, депутатських фракцій, груп і депутатів у порядку, встановленому цим Регламентом.

         3. Регламент діє до прийняття в установленому порядку його нової редакції.

 

         Стаття 3

1. Рада здійснює свої повноваження на основі активної участі кожного депутата в її роботі.

2. Участь депутатів у роботі постійних комісій і пленарних засідань ради є обов'язковою.

3. Безперервність і ефективність діяльності обласної ради забезпечується виконанням своїх повноважень голови обласної ради й керівництва ради, президії обласної ради, постійних комісій, усіх депутатів, а також роботою сесій та виконавчого апарату обласної ради.

 

         Стаття 4

         1. Обласна рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень, здійснює контроль за їх виконанням.

         2. Рішення обласної ради, ухвалені в межах наданих їй повноважень, є обов’язковими до виконання всіма розташованими на території Львівської області органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території області.

        

Стаття 5

         1. Основні принципи діяльності обласної ради:

- народовладдя;

- законності;

- гласності;

- колегіальності;

- прозорості;

-правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених чинним законодавством України;

- підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами;

- державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;

- судового захисту прав місцевого самоврядування.

 

         Стаття 6

         1. На засіданнях ради та її органів можуть бути присутніми, за офіційним запрошенням, гості й посадові особи.

         2. Голова ради чи інші посадові особи, за дорученням голови, можуть запросити за власною ініціативою або пропозицією відповідної постійної комісії, державних службовців, експертів, фахівців на засідання ради, на якому розглядається питання, що опрацьовується галузевою комісією та стосується її предметної діяльності. Державні службовці запрошуються через керівників відповідного органу, установи, організації.

         3. Голова засідання повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням.

         4. Запрошені посадові особи зобов'язані прибути на засідання ради, якщо інше не передбачене законом.

                 

Стаття 7

         1. За рішенням обласної ради можуть проводитися закриті пленарні засідання.

         2. На закритому засіданні ради мають право бути присутніми особи, які не є депутатами, присутність котрих визнана радою як необхідна для розгляду відповідного питання.

         3. Закриті пленарні засідання ради можуть проводиться за рішенням ради, ухваленим більшістю голосів від загального складу ради, лише у випадку, якщо розгляд питань порядку денного стосується:

         1) інформації щодо приватного життя конкретних осіб, даних персонального характеру, розголошення якої може заподіяти шкоду життю, здоров'ю, честі та діловій репутації цих осіб;

         2) конфіденційної інформації, що визнана такою в установленому законом порядку;

         3) інформації, що становить державну таємницю.

         4) у випадку введення в Україні та/або Львівській області надзвичайного та/або воєнного стану.

 

         Стаття 8

         Особи, які не є депутатами і присутні на засіданнях ради та її органів, зобов’язані дотримуватись установленого порядку організації засідання і не мають права без дозволу голови засідання висловлювати своє ставлення до порушених питань. У разі недотримання порядку вони, на вимогу голови засідання, можуть бути виведені з приміщення.

 

         Стаття 9

         Діяльність обласної ради, її органів здійснюється згідно з перспективним планом та планом роботи на рік, які розробляються з урахуванням пропозицій голови обласної ради, президії ради, депутатських фракцій, постійних комісій, депутатів, а також голови обласної державної адміністрації.

 

Розділ 2. Сесії Львівської обласної ради

 

Глава 2.1. Сесія обласної ради

 

         Стаття 10

         Основною організаційно-правовою формою діяльності ради є сесія; вона складається з пленарних засідань, засідань постійних комісій, а також засідань інших комісій, створених радою.

 

         Стаття 11

         1. Сесія ради скликається, як правило, один раз на місяць. Тривалість сесії визначається радою.

         2. Сесії є черговими і позачерговими.

 

         Стаття 12

         Про відкриття сесії ради оголошує голова засідання на початку першого пленарного засідання. Кожна сесія обласної ради починається і завершується виконанням Державного Гімну України.

 

         Стаття 13

         Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини (43) депутатів від загального складу ради.

         Стаття 14

         1. Обласна рада проводить пленарні засідання в сесійній залі Львівської обласної ради за адресою: вул. В. Винниченка, 16, або в іншому місці, визначеному в розпорядженні про скликання сесії обласної ради.

         2. Засідання обласної ради можуть також проводитись в іншому місці за рішенням ради, прийнятим на її засіданні більшістю депутатів від загального складу ради в установленому Регламентом порядку.

         3. Перед відкриттям кожного пленарного засідання проводиться реєстрація депутатів особисто, на підставі пред’явлення посвідчення депутата Львівської обласної ради та підтвердження своєї присутності власноручним підписом у відповідному реєстрі. Форма реєстру затверджується розпорядженням голови обласної ради.

         4. Реєстрація депутатів розпочинається за 30 хвилин до початку пленарного засідання в сесійній залі Львівської обласної ради за адресою: вул. В. Винниченка, 16 (у холі першого поверху) чи у визначеному місці – при проведенні сесійного засідання поза межами сесійної зали.

         5. Дані письмової реєстрації є підставою для офіційного визнання присутності депутата на пленарному засіданні.

         6. Для забезпечення голосування за допомогою програмно-технічного комплексу електронної системи голосування "Віче" (далі – електронна система) депутатам під розписку видається персональна картка депутата.

7. Персональну картку депутат отримує на початку кожного пленарного засідання сесії обласної ради як підтвердження проходження реєстрації. Персональну картку депутат здає відповідальному працівникові виконавчого апарату обласної ради після завершення пленарного засідання або припинення участі в ньому.

         8. Дані письмової реєстрації є підставою для ухвалення рішення про відкриття пленарного засідання ради. Після початку засідання ради, а також після завершення кожної перерви, голова засідання оголошує реєстрацію депутатів із використанням електронної системи.

9. У разі потреби, за дорученням голови обласної ради, може проводитися перереєстрація депутатів під час пленарного засідання ради.

10. Інформація про присутність депутатів на сесійному засіданні обласної ради не пізніше ніж за один робочий день відображається на офіційному веб-сайті обласної ради та може бути оприлюднена в засобах масової інформації.

                  

         Стаття 14-1

         1. Засідання ради ведуться державною мовою.

         2. Промовець, який не володіє державною мовою, може виступати іншою  мовою. Переклад його виступу державною мовою, у разі необхідності, забезпечує виконавчий апарат ради.

 

 

 

Глава 2.2. Порядок проведення І сесії новообраної ради

 

         Стаття 15

         Першу сесію новообраної ради скликає обласна виборча комісія не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості не менше як дві третини депутатів від загального складу ради.

        

         Стаття 16

         1. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова обласної виборчої комісії.

         2. Якщо на сесії зареєструвалася більшість депутатів від загального складу ради, голова засідання оголошує сесію повноважною та відкриває пленарне засідання.

         3. Голова обласної виборчої комісії інформує раду про підсумки виборів депутатів.

         4. Після оголошення підсумків виборів голова обласної виборчої комісії запрошує депутатів до складання присяги.

         5. Від імені ради текст зачитує найстарший за віком депутат ради, тримаючи руку на Конституції України та Святому Євангелії. Інші депутати вголос повторюють текст присяги.

         Новообрані депутати складають таку присягу:

         "Я, _____________________, приступаючи до виконання повноважень депутата Львівської обласної ради, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити Українському народові, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки, неухильно захищати інтереси територіальних громад Львівської області."

         6. Присяга підписується депутатом та зберігається у виконавчому апараті обласної ради.

 

         Стаття 17

         1. Для підготовки проведення І сесії новообраної ради та подання пропозицій з питань, які передбачається винести на її розгляд, новообрані депутати – представники політичних партій, які ввійшли до складу нової ради, за участю голови обласної виборчої комісії та керуючого справами обласної ради створюють підготовчу групу.

         2. Підготовча група формується пропорційно до отриманих політичною партією депутатських місць у новообраній раді. Пропозиції кандидатур до складу підготовчої групи подають обласні організації політичних партій. Група обирає голову та секретаря, засідання групи протоколюються, рішення приймаються більшістю від складу групи.

         3. За 5 днів до початку І сесії підготовча група подає голові обласної виборчої комісії проект порядку денного, обов'язковими питаннями якого повинні бути: обрання голови Львівської обласної ради, заступників голови, утворення постійних комісій ради та обрання членів комісій. Повноваження підготовчої групи закінчуються після завершення роботи І сесії ради.

         4. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше ніж 5 осіб – представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради.

                                                        

Глава 2.3. Чергові, позачергові сесії

 

         Стаття 18

         1. Сесії, крім першої, скликає голова обласної ради.

         2. У разі немотивованої відмови голови обласної ради або неможливості ним скликати сесію ради, сесію скликає перший заступник голови обласної ради або заступник голови обласної ради.

         У цьому випадку сесія скликається:

- якщо голова обласної ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу обласної ради або голови Львівської обласної державної адміністрації;

- якщо голова обласної ради не скликав сесію в строк, установлений статтею 11 цього Регламенту.

         3. Сесія обласної ради повинна бути скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови відповідної місцевої державної адміністрації.

         4. У разі якщо голова обласної ради, перший заступник голови обласної ради або заступник голови обласної ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради чи голови Львівської обласної державної адміністрації, сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менше як одну третину від загального складу ради.

         5. Сесія ради скликається для розгляду електронних петицій, що набрали необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для їх розгляду. Положення про електронні петиції у Львівській обласній раді затверджується рішенням обласної ради, з дотриманням вимог чинного законодавства України.

 

         Стаття 19

         1. Чергові сесії скликаються згідно із затвердженим радою планом проведення сесій.

         2. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів та населення не пізніше як за 10 днів до чергової сесії шляхом повідомлення в засобах масової інформації. У виняткових випадках – не пізніше як за один день до позачергової сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань порядку денного.

         3. Виконавчий апарат ради індивідуально та через засоби масової інформації повідомляє депутатів про час і місце проведення засідань ради та щодо питань, які пропонуються до порядку денного.

 

         Стаття 20

         1. Позачергові сесії ради скликаються за ініціативою голови ради, не менше як однієї третини депутатів від загального складу обласної ради, голови Львівської обласної державної адміністрації. Вмотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії обласної ради, підписані ініціаторами, подаються президії ради з зазначенням питань і, за звичайних обставин, з проектами документів, розгляд яких пропонується; при цьому підпис депутата не може бути відкликано.

         2. Позачергова сесія обласної ради за звичайних обставин скликається не пізніше як у п'ятиденний термін після надходження пропозиції про її скликання. Розпорядження про скликання позачергової сесії оприлюднюється не пізніше як за один день до її відкриття із зазначенням питань, які пропонується винести на розгляд позачергової сесії. Повідомлення про проведення позачергової сесії здійснюється не пізніше ніж за один день,             з дотриманням вимог частини третьої статті 19 цього Регламенту.

         3. Під час реєстрації депутатам видаються документи позачергової сесії обласної ради.

         4. У разі запровадження в Україні або на території Львівської області режиму воєнного чи надзвичайного стану, пов’язаного з обмеженням конституційних прав громадян, обласна рада збирається на позачергову сесію без скликання, у триденний термін після запровадження такого режиму.                     У цьому разі президія ради чи виконавчий апарат Львівської обласної ради терміново повідомляють депутатів про місце засідань обласної ради, якщо вони відбуватимуться не в будинку обласної ради, а в іншому приміщенні.

 

Глава 2.4. Робочі органи сесії

 

         Стаття 21

         Лічильна комісія обирається для організації голосувань ради і визначення їх результатів. Лічильна комісія підраховує голоси під час голосування, а також розглядає звернення депутатів, пов’язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами в голосуванні, здійснює контроль за використанням електронної системи підрахунку голосів картками.

 

         Стаття 22

Лічильна комісія обирається радою з числа депутатів на весь період повноважень ради, у кількості не більше ніж 9 осіб – по одному представнику від кожної політичної партії, представленої в обласній раді.

 

        

 

Стаття 23

         1. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника голови та секретаря. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і відкрито. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких внесено для голосування. 

         2. За підсумками засідання лічильної комісії складається протокол, який підписують усі члени комісії. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів її членів. Засідання лічильної комісії повноважне за умови присутності більше половини її членів від загального складу комісії.

3. Під час голосування без застосування електронної системи підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією.

 

Глава 2.5. Підготовка питань на розгляд сесії ради

 

         Стаття 24

1. Підготовку питань на розгляд сесії ради організовує керуючий справами обласної ради.

2. Винесенню питання на розгляд пленарного засідання ради передує його підготовка у відповідних постійних комісіях ради та президії ради.

         3. Основою для формування порядку денного сесії є перспективний план роботи та план роботи на рік, які обговорюються на сесії ради і затверджуються радою. Перспективний план роботи та план роботи на рік формується на підставі подань депутатів, фракцій, постійних комісій та президії обласної ради.

        

         Стаття 25

         Право ініціювати розгляд питання на сесії ради мають голова обласної ради, перший заступник голови обласної ради, заступник голови обласної ради, депутати, постійні комісії, депутатські фракції, групи, голова Львівської обласної державної адміністрації.

 

         Стаття 26

         1. Проект рішення, що виноситься на розгляд ради, повинен мати такі реквізити: на бланку рішення обласної ради в правому верхньому куті слово "Проект" із зазначенням автора проекту рішення; вгорі з лівого боку бланку – назва рішення; нижче – текст проекту рішення із зазначенням виконавців, терміну виконання, а якщо потрібно – механізм виконання рішення з додатком техніко-економічного обґрунтування та розрахунком економічного ефекту від його прийняття.

         2. Проект рішення повинен складатись з таких частин:

- мотивувальної, – у якій містяться посилання на закон, інший акт або документ, обставини, якими викликана необхідність прийняття цього рішення;

- резолютивної, – у якій конкретно і чітко формулюються заходи щодо рішення, вказуються виконавці і терміни виконання поставленого завдання;

- завершальної, – у якій містяться загальні терміни виконання, посилання на посадову особу або постійну комісію, на яких покладається контроль за виконанням рішення.

         3. До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки в оригіналі, а якщо потрібно – висновки відповідних постійних комісій ради чи управлінь (відділів) обласної державної адміністрації.

         4. Проект рішення повинен мати на звороті погоджувальні підписи (візи) в такому порядку:

- автора (ініціатора) проекту;

- радника-редактора;

- радника, закріпленого за постійною комісією (за умови, що постійна комісія розглянула на своєму засіданні цей проект рішення та прийняла висновки і рекомендації);

- керівника (ів) структурних підрозділів обласної ради, що здійснюють супровід комісії (й) (за умови, що постійна комісія розглянула на своєму засіданні цей проект рішення та прийняла висновки і рекомендації);

- голови відповідної галузевої постійної комісії (або голів кількох комісій, якщо питання стосується компетенції кількох постійних комісій) (за умови, що постійна комісія розглянула на своєму засіданні цей проект рішення та прийняла висновки і рекомендації);

- радника з інформаційних питань відділу організаційної роботи та доступу до публічної інформації;

- начальника відділу правової та кадрової роботи;

- керуючого справами обласної ради;

- першого заступника голови обласної ради або заступника голови обласної ради, відповідно до визначених напрямів роботи.

         Якщо автором проекту є депутатська фракція чи група, обов’язковою є віза її керівника. У випадку, коли автором проекту є Львівська обласна державна адміністрація, обов’язковими є візи керівника структурного підрозділу адміністрації - ініціатора; редактора; керівників фінансового (якщо передбачається фінансування) та юридичного структурних підрозділів адміністрації.

         5. Віза містить назву посади візувача, розшифровку підпису, дату візування. Візи проставляються на останньому аркуші проекту рішення, як правило, на зворотній стороні і розміщуються так: зліва – назва посади, справа – підпис і розшифровка підпису, знизу під розшифровкою підпису – дата візування.

         6. Візування проекту рішення є обов’язковим. Зауваження і пропозиції до проекту рішення можуть бути викладені на окремих аркушах, які є невід’ємним додатком до рішення.

         7. Текст проекту рішення друкується через півтора міжрядкового інтервалу. З обох боків аркуша залишаються вільні поля. Ліве поле становить 30 мм, праве – не менше як 12 мм, верхнє поле повинно мати 20 мм і нижнє – не менше як 19 мм. Другий і наступні аркуші нумеруються, номери листків проставляються посередині верхнього поля на лицьовому боці аркуша.

 

 

         Стаття 27

1. Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, визначення остаточного його варіанта покладається на ініціаторів проекту та виконавчий апарат ради.

У проекті порядку денного сесії вказуються порядковий номер і дата оприлюднення на офіційному веб-сайті обласної ради первинного проекту рішення та всіх змін, які до нього вносились. Виконавчий апарат ради забезпечує отримання кожним депутатом ради остаточного варіанта проекту рішення.

         2. Готовність до розгляду питання на пленарному засіданні, після розгляду його на засіданні профільної постійної комісії ради, погоджується з президією ради і пропонується головою засідання для формування порядку денного.

         3. Депутат має право наполягати на винесенні ініційованого ним проекту рішення на розгляд сесії обласної ради навіть за наявності негативного висновку чи рекомендації постійної комісії.

 

         Стаття 28

         1. Проект рішення ради та його електронна версія, всі матеріали (документи), що стосуються цього рішення, подаються на ім’я голови обласної ради, реєструються у виконавчому апараті обласної ради не пізніше як за 30 календарних днів до відкриття чергової сесії та оприлюднюються невідкладно, але не пізніше ніж за один робочий день після реєстрації, на офіційному веб-сайті обласної ради в розділі "Пленарні засідання ради" - "Ініціатива депутата (Групи депутатів)" або "Ініціатива виконавчих органів влади"

         2. Виконавчий апарат ради забезпечує попереднє обговорення постійними комісіями проектів рішень, що виносяться на розгляд ради. Зауваження комісій подаються в письмовій формі та зберігаються у виконавчому апараті ради. Обговорення всіх проектів рішень у постійних комісіях закінчується за 10 днів до відкриття чергової сесії.

         Депутат, який є ініціатором проекту рішення, зобов’язаний бути присутнім при розгляді його питання на засіданні відповідної галузевої постійної комісії. У разі відсутності депутата-ініціатора, зазначений проект рішення може не розглядатись.

         3. Проект рішення, який подає депутат (група депутатів) із власної ініціативи, реєструється апаратом обласної ради. Депутат чи його помічник-консультант спільно з апаратом обласної ради забезпечує візування ініційованого проекту рішення у дводенний термін. Завізований проект рішення та зауваження до нього (за наявності) оприлюднюється на офіційному веб-сайті обласної ради невідкладно, але не пізніше ніж за два робочих дні.

         Проект рішення як власна ініціатива депутата (групи депутатів) повинен мати погоджувальні підписи (візи):

-         автора (ініціатора) проекту рішення;

-         радника-редактора;

-         радника комісії, що здійснює супровід комісії депутата;

-         радника з інформаційних питань відділу організаційної роботи та доступу до публічної інформації;

-         начальника відділу правової та кадрової роботи;

-         керуючого справами обласної ради.

 

Стаття 29

         1. Проекти рішень, інші документи і матеріали з питань, що виносяться на розгляд ради, подаються ініціаторами питань на ім’я голови обласної ради, реєструються у виконавчому апараті обласної ради не пізніше як за 30 календарних днів до відкриття чергової сесії та оприлюднюються невідкладно, але не пізніше ніж за один робочий день після реєстрації, на офіційному веб-сайті обласної ради в розділі "Пленарні засідання ради" - "Проекти рішень Львівської обласної ради.

2. Виконавчий апарат ради забезпечує отримання кожним депутатом ради проектів рішень та інших матеріалів, необхідних для проведення сесії, не пізніше як за 7 днів до відкриття чергової сесії, а у виняткових випадках (позачергова сесія) – у день її відкриття, шляхом надсилання матеріалів у електронній формі на електронні адреси депутатів.

 

         Стаття 30

         Узагальнені виконавчим апаратом ради пропозиції, зауваження до проектів рішень можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій ради.

 

         Стаття 31

         Друкування й тиражування проектів рішень та інших матеріалів сесії проводиться з примірника, підготовленого відповідно до вимог Регламенту.

        

Глава 2.6. Порядок денний сесії ради

 

         Стаття 32

         1. Порядок денний чергової сесії ради містить питання, які виносяться на розгляд пленарного засідання ради.

         2. До проекту порядку денного чергової сесіїрегулярно відповідно до чинного законодавства, вносяться питання звітів постійних комісій ради, керівників органів, які рада створює, обирає, призначає; питання звітів обласної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку, обласного бюджету; питання виконання рішень ради та виконання повноважень, делегованих облдержадміністрації обласною радою.

         3. Проект порядку денного сесії ради готується президією ради, доводиться до відома депутатів та оприлюднюється на офіційному веб-сайті обласної ради не пізніше як за 7 календарних днів до відкриття чергової сесії.

        

 

 

Стаття 33

         1. Президія ради організовує попередній розгляд питань у термін, визначений у частині третій статті 32 цього Регламенту. До порядку денного президії вносяться лише ті питання, проекти рішення з яких підготовлені та завізовані відповідно до статті 26 цього Регламенту.

         2. Відповідні постійні комісії ради подають на розгляд президії ради свої висновки і рекомендації щодо доцільності внесення чи невнесення до порядку денного сесії закріплених за ними питань.

         3. До порядку денного сесії президія ради вносить лише ті питання, проекти рішень з яких підготовлені та завізовані відповідно до вимог цього Регламенту, зареєстровані у виконавчому апараті обласної ради не пізніше як за 30 календарних днів до відкриття чергової сесії та оприлюднені на офіційному веб-сайті обласної ради.

         4. Пропозиції до порядку денного сесії, зареєстровані пізніше як за 30 календарних днів до відкриття чергової сесії, можуть бути внесені до порядку денного наступної чергової сесії.

         5. Президія ради формує черговість питань проекту порядку денного сесії ради, виходячи з пріоритетних напрямків роботи ради. Пріоритетними напрямками роботи обласної ради є:

- сприяння у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, в межах повноважень;

- затвердження обласного бюджету Львівської області, внесення змін до нього та заслуховування звітів про його виконання;

- затвердження програми соціального-економічного розвитку Львівської області, внесення змін до неї та заслуховування звітів про її виконання;

- затвердження обласних цільових програм, внесення змін до них та заслуховування звітів про їх виконання;

- вирішення кадрових питань, що належать до компетенції обласної ради;

- вирішення питань управління майном, що належить до спільної власності територіальних громад Львівської області;

- управління об'єктами спільної власності територіальних громад Львівської області;

- вирішення питань, що стосуються використання природних ресурсів;

- прийняття рішень стосовно користування мисливськими угіддями;

- вирішення питань щодо організації територій і об'єктів природно-заповідного фонду;

- прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і в порядку, визначених законом;

- вирішення питань, що стосуються делегованих місцевій державній адміністрації повноважень обласної ради;

- прийняття рішень стосовно питань внутрішньої діяльності обласної ради та з питань депутатської діяльності;

- вирішення інших питань соціально-економічного розвитку Львівської області, у тому числі питань, що стосуються інфраструктури, охорони здоров'я, освіти, промисловості, транспорту, зв'язку, молодіжної політики, спорту.

         Стаття 34

         1. Проект порядку денного, сформований у спосіб, визначений частиною 5 статті 33 цього Регламенту, на I пленарному засіданні сесія обласної ради приймає за основу більшістю депутатів від загального складу ради.

         2. Питання “Про депутатські запити” заслуховується на початку кожного пленарного засідання, а питання “Про заяви Львівської обласної ради” і “Про звернення Львівської обласної ради” наприкінці пленарного засідання.

         3. Львівська обласна рада кожного пленарного засідання заслуховує питання “Про внесення змін до обласних програм та показників обласного бюджету”.

         4. Пропозиції щодо проектів рішень для розгляду радою, згідно із частинами 2, 3 цієї статті, повинні бути обов'язково розглянуті профільною постійною комісією ради.

         5. При необхідності розгляду обласною радою проекту рішення, щодо якого відсутній висновок профільної постійної комісії ради, голова засідання дає доручення провести засідання комісії негайно та оголошує для цього перерву. За результатами такого засідання постійної комісії голова постійної комісії інформує раду про висновки з ініційованого питання.

         6. До проекту порядку денного додатково можуть бути внесені виключно питання, проекти рішень з яких завізовані відповідно до вимог цього Регламенту, зареєстровані у виконавчому апараті обласної ради не пізніше як за 30 календарних днів до відкриття чергової сесії та оприлюднені на офіційному веб-сайті обласної ради. Обговорення з приводу внесення питання до порядку денного сесії проводяться за скороченою процедурою (до хвилини на виступ). При внесенні до порядку денного питання депутат зобов’язаний назвати дату реєстрації та номер, за яким оприлюднений проект рішення на офіційному веб-сайті обласної ради.

         7. Рішення про внесення додаткових питань до взятого за основу порядку денного сесії приймаються більшістю депутатів від загального складу ради.

         8. Рішення про вилучення питання з порядку денного сесії, взятого за основу, ухвалюється більшістю депутатів від загального складу ради.

 

         Стаття 35

         1. Проект порядку денного сесії обговорюють послідовно за пунктами і затверджують в цілому більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

2. Питання порядку денного сесії ради можуть розглядатися в іншій послідовності, ніж у ньому передбачено, чи відкладатися за рішенням ради. При цьому заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції, а також виступ з цього питання голови відповідної постійної комісії.

         3. Рішення про внесення до затвердженого в цілому порядку денного додаткових питань приймаються більшістю депутатів від загального складу ради. При цьому проекти рішень з питань, які планується внести до затвердженого в цілому порядку денного сесії повинні мати висновки профільної постійної комісії та відповідати вимогам частини третьої статті 33 цього Регламенту, за винятком звернень обласної ради та заяв.

4. Для розгляду питань затвердженого в цілому порядку денного в іншій послідовності чи вилучення питань із затвердженого в цілому порядку денного сесія приймає відповідне рішення більшістю депутатів від загального складу ради.

         5. Сесія не може бути завершеною, якщо рада не визначилася щодо всіх питань порядку денного.

        

Стаття 36

         До порядку денного кожного останнього пленарного засідання кожного календарного року вноситься, без голосування, питання “Про участь депутатів у роботі ради та її органах за минулий рік”, розгляд здійснюється згідно з цим Регламентом.

 

Глава 2.7. Пленарні засідання ради

 

         Стаття 37

         1. Пленарним засіданням вважається засідання ради, яке проводиться з дотриманням вимог статей 13 і 14 цього Регламенту.

         2. Виключно на пленарних засіданнях обласної ради вирішуються такі питання:

         1) обрання голови ради, першого заступника голови обласної ради, заступника голови обласної ради та звільнення їх з посади;

         2) утворення, обрання і ліквідація постійних та інших комісій ради, зміна їх складу, обрання голів комісій;

         3) утворення президії (колегії) ради, затвердження положення про неї;

         4) затвердження, за пропозицією голови ради, структури виконавчого апарату ради, його чисельності, витрат на утримання ради та її виконавчого апарату;

         5) затвердження Регламенту ради;

         6) затвердження плану роботи ради з урахуванням вимог статті 32 Закону України Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, заслуховування звіту про його виконання;

         7) заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників;

         8) заслуховування звітів постійних комісій, керівників органів, які рада створює, обирає та призначає;

         9) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень щодо них;

         10) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законодавством;

         11) прийняття, за пропозицією територіальних громад, рішення щодо проведення консультативного опитування з питань, які стосуються їхніх спільних інтересів;

         12) здійснення, відповідно до закону, повноважень щодо організації проведення всеукраїнських референдумів та виборів органів державної влади і місцевого самоврядування;

         13) затвердження, відповідно до закону, Положення про зміст, опис та порядок використання символіки області;

         14) прийняття рішень щодо об'єднання в асоціації, вступ до асоціацій та інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід із них;

         15) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку області, цільових програм з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання;

         16) затвердження обласного бюджету Львівської області, внесення змін до нього, затвердження звітів про його виконання;

         17) розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій, відповідно, між районними бюджетами, місцевими бюджетами міст обласного значення;

         18) вирішення, за дорученням відповідних рад, питань про продаж, передачу в оренду, концесію або під заставу об'єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні обласної ради, а також придбання таких об'єктів у встановленому законом порядку;

         19) вирішення, в установленому законом порядку, питань щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні обласної ради; призначення і звільнення їх керівників;

         20) вирішення, відповідно до закону, питань регулювання земельних відносин;

         21) вирішення, відповідно до закону, питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів обласного значення, а також про скасування такого дозволу;

         22) встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях;

         23) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, є пам'ятками історії або культури, які охороняються законом; прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами “сезону тиші” з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;

         24) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і в порядку, визначених законом;

         25) прийняття рішень щодо делегування обласній державній адміністрації окремих повноважень обласної ради;

         26) заслуховування звітів голови Львівської обласної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення обласною державною адміністрацією делегованих їй радою повноважень;

         27) прийняття рішення про недовіру голові обласної державної адміністрації;

         28) прийняття рішень про звернення до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження обласної ради та їх органів;

         29) внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голови обласної державної адміністрації;

         30) надання згоди на передачу об'єктів з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст та прийняття рішень про передачу об'єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради, у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності;

         31) затвердження, відповідно до закону, положення про помічника-консультанта депутата ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата ради;

         32) заслуховування інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території Львівської області;

         33) встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, які надаються підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад, представництво інтересів яких здійснює обласна рада, а також суб'єктами господарювання, що здійснюють управління (експлуатацію) цілісними майновими комплексами таких підприємств;

         34) прийняття, у межах, що визначаються законами, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, які передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність;

         35) прийняття рішень про віднесення лісів до категорії захисності, а також поділ лісів за розрядами такс у випадках і порядку, передбачених законом.

         3. Обласна рада може розглядати і вирішувати на пленарних засіданнях й інші питання, віднесені до її відання Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.

                  

Стаття 38

         1. Сесія ради розпочинається з пленарного засідання.

         2. Ранкові пленарні засідання відбуваються з 10.00 до 13.00, вечірні засідання – з 14.00 до 18.00. Після кожних двох годин роботи може оголошуватись перерва на 15 хвилин.

         3. На початку ранкового засідання (без внесення цього питання до порядку денного) відводиться до 45 хвилин для стислих (до двох хвилин) виступів депутатів, оголошення заяв, повідомлень. При цьому обговорення не проводиться. Після завершення встановленого часу, гарантоване право на виступ чи оголошення заяв і повідомлень має один представник від політичних фракцій, члени яких ще не виступали.

         4. У час пленарної роботи сесії відводиться не більше двох годин для обговорення питань (у тому числі і заздалегідь визначених), які можуть бути не пов’язані з питаннями порядку денного сесії (“Різне”); при цьому рішення з обговорюваних питань у зазначений час радою не ухвалюються. Такі обговорення проводяться, якщо на засіданні є присутніми більше половини депутатів від загального складу ради. Час для таких обговорень відводиться після розгляду питань порядку денного.

         5. Пленарне засідання може бути продовженим понад визначений робочий час, у тому числі із скасуванням перерв, визначених частиною 2 цієї статті, про що ухвалюється рішення більшістю голосів від складу ради.

         6. Голова засідання робить оголошення про перерву в роботі та початок наступного пленарного засідання. У разі неможливості визначення дати проведення наступного пленарного засідання, за дорученням голови обласної ради, виконавчий апарат ради забезпечує повідомлення про дату та час початку такого засідання впродовж 5 робочих днів.

         7. Сесія ради завершує роботу після розгляду всіх питань порядку денного.

 

Глава 2.8. Ведення пленарних засідань

 

         Стаття 39

         Засідання ради проводяться згідно з порядком, передбаченим цим Регламентом.

 

         Стаття 40

         Рішення ради (крім процедурних) ухвалюються лише з питань, внесених до порядку денного засідання ради, за винятком випадків, передбачених цим Регламентом. У разі порушення цієї вимоги ухвалене рішення є недійсним.

 

         Стаття 41

         1. Засідання ради відкриває, веде і закриває голова обласної ради.

         2. У випадках, передбачених статтею 18 Регламенту, ці функції може здійснювати перший заступник голови обласної ради, заступник голови обласної ради або за рішенням ради – один із депутатів ради.

         3. Під час розгляду питання щодо особи голови засідання, голова засідання звільняє відведене для нього місце в президії, а ведення засідання доручається іншій особі, зазначеній у частині 2 цієї статті.

        

         Стаття 42

         Голова засідання на пленарному засіданні ради:

- відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданні ради;

- повідомляє про результати реєстрації депутатів та про кількість депутатів, відсутніх на засіданні з поважних причин, повідомляє про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням і викликом;

- вносить на обговорення проекти рішень, інші документи, оголошує їх повну назву та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу сесії;

- організовує розгляд питань порядку денного;

- оголошує списки осіб, які записалися для виступу;

- надає слово для доповіді (співдоповіді), запитань, виступу, оголошує наступного промовця;

- ставить запитання;

- почергово ставить на голосування всі пропозиції щодо процедури, порядку ведення засідання;

- створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

- проводить голосування, оголошує його результати;

- забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

- робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

- оголошує записки, які надійшли на його ім'я;

- інформує про завершення часу, відведеного для виступу, та вживає заходи, визначені Регламентом, щодо припинення виступів промовців понад відведений для цього час;

- вживає заходів для дотримання порядку на засіданні;

- позбавляє права виступу особу, яка без дозволу голови засідання взяла слово;

- здійснює інші повноваження, визначені в цьому Регламенті.

        

         Стаття 43

         Голова засідання не коментує і не дає оцінок виступам депутатів, крім випадків, передбачених цим Регламентом.

 

         Стаття 44

         1. Голова засідання має право першочергово вносити пропозиції з процедурних питань ведення засідання. Якщо з цих питань подаються інші пропозиції, вони ставляться на голосування в порядку надходження.

         2. Голова засідання має право першочергово вносити ті пропозиції до проекту рішення (з питання, що обговорюється), котрі були розглянуті постійною депутатською комісією.

 

         Стаття 45

         1. Голова засідання на свій розсуд та/або за пропозицією третини депутатів від загального складу обласної ради може оголосити проведення рейтингового голосування за ту чи іншу пропозицію, щоб з'ясувати, скільки депутатів її підтримують або мають заперечення, та спрогнозувати хід пленарного засідання і розгляду питань.

         2. Рейтингове голосування проводиться без обговорення, з використанням електронної системи підрахунку голосів, про ухвалення якогось рішення не оголошується.

         3. Рейтингове голосування – це послідовність кількох голосувань “за” щодо різних варіантів, які ставляться на голосування; кількість голосувань “за” окремим депутатом не обмежується.

         4. Проведення рейтингового голосування не виключає можливості ухвалення рішення з цього ж питання чи пропозиції згідно з Регламентом.

 

         Стаття 46

         1. Якщо пленарне засідання сесії стає некерованим і голова засідання позбавлений можливості організувати роботу пленарного засідання, він має право оголосити перерву на 30 хвилин.

         2. Якщо ж і після перерви в сесійній залі панує атмосфера, яка перешкоджає проведенню пленарного засідання, голова засідання оголошує цього дня засідання закритим і призначає дату наступного пленарного засідання.

 

         Стаття 47

         1. Перехід до розгляду питання порядку денного оголошується головою засідання; голова засідання може об'єднати обговорення кількох пов'язаних між собою питань порядку денного засідання.

         2. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, процедурне рішення про це рада ухвалює без обговорення.

 

         Стаття 48

         На засіданні ради промовцеві забороняється вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних і насильницьких дій, перевищувати встановлений регламентом час або висловлюватися з необговорюваного питання.

        

         Стаття 49

         Голова засідання на вимогу депутатів проводить перевірку кількості депутатів, присутніх на засіданні, за допомогою електронної системи голосування, а в разі її несправності – з допомогою лічильної комісії.

 

Глава 2.9. Організація розгляду питання

 

         Стаття 50

         Питання порядку денного сесії обласної ради розглядаються за стандартною, повною та скороченою процедурами, особливості застосування яких встановлені цим Регламентом.

 

         Стаття 51

         1. Питання порядку денного сесії обласної ради розглядаються за стандартною процедурою, за винятком випадків, установлених статтями 52, 53 цього Регламенту.

2. Стандартна процедура розгляду питань порядку денного сесії обласної ради включає такі етапи:

- доповідь ініціатора розгляду питання або, за його дорученням, уповноваженого представника – до 5 хв;

- співдоповідь голови профільної постійної комісії –до 2 хв;

- виступи депутатів в обговоренні – до 1 хв;

- виступ в обговоренні по одному депутату від кожної фракції – до 1 хв;

- запитання від депутатів – до 1 хв;

- голосування за проект рішення за основу;

- виступи з мотивів голосування по одному депутату від фракції – до 1 хв;

- виступи депутатів з пропозиціями до проголосованого за основу проекту рішення  – до 1 хв;

- голосування щодо пропозиції депутатів;

- голосування в цілому.

 

         Стаття 52

         1. Повна процедура розгляду питання порядку денного сесії обласної ради передбачає:

- доповідь ініціатора розгляду питання або, за його дорученням, уповноваженого представника  – до 15 хв;

- співдоповідь голови профільної постійної комісії  – до 5 хв;

- запитання від депутатів – до 1 хв;

- виступ голови або уповноваженого представника фракції – до 2 хв;

- виступ депутатів в обговоренні – до 1 хв;

- голосування за проект рішення за основу;

- виступи депутатів з пропозиціями до проголосованого за основу проекту рішення  – до 1 хв;

- виступи з мотивів голосування, що стосуються виключно пропозицій до проголосованого за основу проекту рішення – до 1 хв;

- голосування щодо пропозицій депутатів;

- виступ із заключним словом на вимогу ініціатора рішення – до 1 хв;

- голосування в цілому.

         2. Повна процедура застосовується при розгляді звіту голови обласної ради; питань щодо затвердження бюджету області та внесення змін до нього; затвердження та/або внесення змін до обласних програм; питань про заслуховування звітів щодо виконання бюджету області та обласних програм; питань про приватизацію майна, що належить до спільної власності територіальних громад Львівської області.

         3. Розгляд питань, не передбачених частиною 2 цієї статті, за повною процедурою можливий за умови прийняття відповідного рішення більшістю від загального складу обласної ради.

         4. Якщо список тих, хто бажає виступити, вичерпано, а також у випадку завершення визначеного для обговорення часу, голова засідання оголошує припинення обговорення або ставить на голосування питання про продовження його обговорення.

                 

Стаття 53

1. Рішення ради з розгляду будь-якого питання порядку денного може ухвалюватися, на пропозицію голови засідання або депутатів, за скороченою процедурою без обговорення, за винятком питань, розгляд яких відбувається виключно за повною процедурою.

2. У разі відсутності зауважень депутатів щодо застосування скороченої процедури, на початку розгляду будь-якого питання порядку денного голова засідання ставить проект рішення на голосування за скороченою процедурою без обговорення в цілому.

3. У такому випадку ухвалюється спочатку пропозиція щодо розгляду питання порядку денного за скороченою процедурою без обговорення, більшістю голосів від загального складу ради. У разі наявності заперечень щодо розгляду питання порядку денного за скороченою процедурою, розгляд питання відбувається в порядку, визначеному статтею 51 цього Регламенту.

4. Після ухвалення пропозиції про скорочену процедуру розгляду питання, голова засідання вносить пропозицію підтримати проект рішення порядку денного, розгляд якого ухвалено розглядати за скороченою процедурою, без обговорення в цілому. При  цьому, перед проведенням голосування в цілому, голова засідання озвучує лише назву питання порядку денного, його порядковий та реєстраційний номери, а також коротку характеристику проекту рішення.

 

         Стаття 54

         Тексти виступів депутатів, які записалися на виступ, але не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів, додаються до протоколу засідання, якщо вони подаються до виконавчого апарату ради відразу ж після закриття засідання.

        

         Стаття 55

         1. На прохання депутата або за дорученням голови засідання час для виступу на засіданні може бути збільшений та/або продовжений, якщо за це проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

         2. Якщо час виступу промовця, передбачений цим Регламентом, вичерпаний, то після двох попереджувальних сигналів голова засідання вимикає мікрофон.

 

         Стаття 56

         1. Процедурними є питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні ради. Вони не вимагають обговорення в постійних комісіях. Якщо виникає сумнів у тому, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, то після скороченого обговорення рішення про це ухвалюється однією третиною голосів депутатів від загального складу ради.

         2. Рішення ради з процедурних питань ухвалюються відкритим голосуванням однією третиною голосів депутатів від загального складу ради і заносяться до протоколу пленарного засідання.

 

Стаття 56-1

         1. Під час обговорення проекту рішення депутат обласної ради може з дозволу голови засідання виступити з процедури розгляду питання та з мотивів голосування за проект рішення. Тривалість таких виступів не може перевищувати 1 хвилини.

         2. Виступ з процедури стосується лише пропозицій і зауважень депутатів щодо порядку чи процедури прийняття рішення обласною радою з обговорюваного питання.

         3. Виступ з мотивів голосування можливий лише для висловлення оцінки пропозицій депутатів під час розгляду питання порядку денного.

         4. Голова засідання вправі зупинити промовця, якщо тривалість виступу з процедури розгляду питання чи мотивів голосування перевищує час, установлений пунктом 1 цієї статті, а також якщо промовець відхиляється від предмету виступу, визначеного пунктами 2 і 3 цієї статті.

 

         Стаття 57

         З одного і того ж питання депутат може мати один виступ в обговоренні і дати доповідачеві запитання. Право на повторний виступ мають голова обласної ради, перший заступник голови обласної ради, заступник голови обласної ради, голови постійних комісій, уповноважені представники депутатських фракцій, груп.

 

         Стаття 58

         1. Промовцям на пленарних засіданнях ради надається час для виступів відповідно до затвердженого розпорядку роботи. За звичайних обставин виступ промовця не переривається.

         2. Якщо промовець повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення питання, голова засідання може звернутись до нього з проханням скоротити час або завершити виступ.

 

         Стаття 59

         Голові обласної державної адміністрації та заступникам голови обласної державної адміністрації, голові районної ради, міському голові міста обласного значення може бути надане право брати слово для виступу з обговорюваного питання, якщо воно стосується їхньої діяльності або обговорюваного проекту рішення.

 

         Стаття 60

         Після припинення обговорення питання або після завершення часу, відведеного для виступів з цього питання, обговорення може продовжуватися лише за рішенням ради.

         Стаття 61

         Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться усно або письмово. Запитання формулюються коротко і чітко. Голова засідання надає слово для запитань на засадах рівності.

 

         Стаття 62

         1. Розгляд одного питання порядку денного без ухвалення рішення з нього не може перериватися розглядом інших питань порядку денного. Якщо таке відбувається, то розгляд перерваного питання починається з початку.

         2. У випадку, якщо проект рішення обласної ради не набрав необхідної кількості голосів депутатів під час його розгляду за результатами голосування за основу або в цілому, голова засідання або депутати можуть поставити питання про повернення до розгляду такого проекту рішення на цьому ж пленарному засіданні. Рішення про повернення до розгляду цього проекту рішення ухвалюється більшістю голосів від складу ради. За результатами голосування про повернення до розгляду проекту рішення його розгляд відбувається за скороченою процедурою та проводиться повторне голосування відповідно до статті 53 Регламенту.

         3. Питання про повернення до розгляду проекту рішення, який не набрав необхідної кількості голосів депутатів під час його розгляду за результатами голосування за основу або в цілому, ставиться на голосування з дотриманням вищевказаної процедури лише один раз на пленарне засідання.

 

         Стаття 63

         1. Якщо питання про повернення до розгляду проекту рішення, в порядку, визначеному статтею 62 цього Регламенту, не набрало необхідної кількості голосів депутатів обласної ради, його повторне внесення на розгляд на цьому ж пленарному засіданні можливе лише за умови збору підписів депутатів, кількість яких становить дві третини від загального складу обласної ради.

         2. За результатами збору підписів про повторне внесення питання про повернення до розгляду проекту рішення, що не набрав необхідної кількості голосів депутатів обласної ради, відбувається його розгляд за скороченою процедурою та проводиться повторне голосування відповідно до статті 53 Регламенту.

         3. Пропозиція про повторне внесення питання про повернення до розгляду проекту рішення, що не набрала необхідної кількості голосів депутатів під час його розгляду за результатами голосування за основу або в цілому, ставиться на голосування з дотриманням вищевказаної процедури лише один раз на пленарне засідання.

         4. Не допускається зміна назви проекту рішення, який не набрав необхідної кількості голосів депутатів для внесення його на повторне голосування.

         5. Якщо за результатами голосування проект рішення, у тому числі за повторним розглядом, передбаченим статтями 62, 63 цього Регламенту, не набрав необхідної кількості голосів депутатів обласної ради, такий проект рішення повертається ініціаторам для доопрацювання і може бути повторно винесений на чергові сесії обласної ради.

 

         Стаття 64

         1. Під час обговорення будь-якого питання, але до моменту початку голосування, депутат може внести вмотивовану пропозицію про перерву у розгляді цього питання, перенесення розгляду питання порядку денного або проведення закритого засідання з цього питання. Пропозиція щодо оголошення перерви у розгляді питання ухвалюється однією третиною голосів від загального складу ради і ставиться на голосування без обговорення. Пропозиції щодо перенесення розгляду питання порядку денного або проведення закритого засідання з розгляду питання, з дотриманням вимог, передбачених статтею 7 цього Регламенту,  ухвалюється більшістю голосів від загального складу ради.

         2. Перерва у розгляді питання, ухвалена на пропозицію депутата відповідно до частини першої цієї статті, не може тривати більше ніж 10 хв. Під час розгляду будь-якого питання можливе ухвалення рішення лише про дві такі перерви. Після проведення голосування за основу будь-якого проекту рішення оголошення про перерву не допускається.

3. Записи на виступ проводяться за допомогою електронної системи голосування або, в разі виходу її з ладу, шляхом подання голові засідання відповідного письмового прохання. Голова засідання надає слово згідно зі списком та в окремому порядку – на вимогу депутатських фракцій.

 

         Стаття 65

         На підставі вмотивованого звернення уповноважених представників зареєстрованих депутатських фракцій, груп та голів постійних комісій голова засідання повинен оголосити перерву до 15 хвилин. Такі перерви надаються лише перед розглядом питання порядку денного. Ухвалення рішення про перерву у випадку, коли почався розгляд будь-якого питання порядку денного, відбувається лише відповідно до частин першої та другої статті 62 Регламенту.

 

Глава 2.10. Рішення ради

 

         Стаття 66

         1. Рішення обласної ради з будь-яких питань ухвалюються на пленарному засіданні після їх обговорення.

         2. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань ради або у відведеному для таємного голосування місці.

         3. Зауваження, поправки, доповнення до проекту рішення подаються письмово голові засідання, у тому числі і під час обговорення. Подані поправки і доповнення до проекту рішення ставляться на голосування.

         3. Пропозиція, яка не отримала необхідної кількості голосів, вважається відхиленою. Таке процедурне питання заноситься до протоколу пленарного засідання.

 

         Стаття 67

         Рішення ради вважається ухваленим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених чинним законодавством та цим Регламентом.

 

         Стаття 68

         1. Після завершення обговорення питання голова засідання оголошує про перехід до голосування з цього питання.

         2. Початок голосування голова засідання погоджує з присутніми депутатами, оголошує необхідну кількість голосів для ухвалення рішення, а також вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги закону, Регламенту або надійшли пропозиції від депутатів.

         3. За умови відсутності зауважень, поправок чи доповнень до проекту рішення, оголошується про голосування за прийняття рішення в цілому.

         4. Якщо до проекту рішення або його окремих пунктів є пропозиції, доповнення, уточнення, голосування проводиться за пунктами цього рішення з урахуванням вимог глави 2.13 цього Регламенту. При цьому голосується про взяття проекту рішення за основу, а за прийняття пропозицій, доповнень і уточнень голосується в порядку їх надходження. Після цього голосується за прийняття проекту рішення в цілому.

         5. У випадку, коли рішення неможливо ухвалити у зв’язку з розбіжністю пропозицій чи їх великою кількістю, рада може ухвалити рішення про перенесення розгляду питання на наступне пленарне засідання.

 

         Стаття 69

         1. Після оголошення голови засідання про початок голосування ніхто не може перервати голосування. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

         2. На підставі вмотивованої пропозиції лічильної комісії рада може ухвалити рішення про повторне голосування.

 

         Стаття 70 

         1. Рада ухвалює рішення відкритим (поіменним) або таємним голосуванням.

         2. Відкрите (поіменне) голосування проводиться зі всіх питань, які виносяться на голосування, окрім випадків, передбачених частиною 4 цієї статті.

         3. Відкрите (поіменне) голосування здійснюється за допомогою електронної системи голосування, а в разі її несправності – шляхом підняття депутатами рук і підрахунку голосів лічильною комісією. Результати голосування оприлюднюються в сесійній залі за допомогою електронної системи голосування у вигляді загальної кількості голосів, поданих "за", "проти" і "утрималися" (у разі несправності електронної системи голосування – шляхом оголошення головою лічильної комісії).

         4. Відкрите (поіменне) голосування може проводитись і шляхом персонального озвучення своєї позиції кожним депутатом шляхом зачитування  головою засідання прізвищ депутатів, якщо така пропозиція підтримана не менше ніж однією третиною депутатів від загального складу ради.

         5. Таємне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів, підтриманою більшістю голосів від загального складу ради.

         Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках:

- обрання голови обласної ради, заступників голови обласної ради та звільнення їх з посади;

- ухвалення рішення про недовіру голові Львівської обласної державної адміністрації;

- подання до Кабінету Міністрів України та Президента України пропозицій щодо голови Львівської обласної державної адміністрації.

         Таємне голосування проводиться бюлетенями для таємного голосування.

         6. Бюлетені для таємного голосування з питань, які поставлені на голосування, виготовляються в необхідній кількості під контролем лічильної комісії за встановленою нею формою. У бюлетені для таємного голосування зазначається мета таємного голосування. За пропозицією голови засідання питання щодо затвердження форми бюлетеня для таємного голосування може бути внесене на розгляд сесії обласної ради.

         7. У бюлетень для таємного голосування вносяться всі кандидатури або питання, схвалені радою. Цей список голова засідання передає лічильній комісії. Кандидати на посаду, з дотриманням черговості подання їх кандидатур, мають право виступити на пленарному засіданні з доповідями щодо програм своєї майбутньої діяльності.

         8. Час, місце та порядок проведення голосування визначається лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін (приміщення чи окремо стоячої відгородженої трибуни) для таємного голосування, опломбовує скриньку для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови з метою дотримання таємниці голосування.

         9. Кожному депутатові, після подання ним посвідчення та проставлення особистого підпису в реєстрі про отримання бюлетеня,  лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування. Бюлетені видаються безпосередньо біля кабін (приміщення чи окремо стоячої відгородженої трибуни) для таємного голосування.

         10. Голосування проводиться шляхом проставлення позначки (+, v чи ін.) у квадраті навпроти варіанта, за який голосує депутат. У бюлетені для таємного голосування депутат проставляє тільки одну позначку. Бюлетень опускається в скриньку, яка повинна бути біля кабіни (приміщення чи окремо стоячої  відгородженої трибуни) для таємного голосування.

         11. Після завершення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів. Під час підрахунку голосів і встановлення результатів виборів можуть бути присутні лише члени лічильної комісії.

         12. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка або ті, на яких не зроблено жодної чи зроблено більше однієї позначки. Додатково вписані в бюлетені прізвища при підрахунку не враховуються.

         Якщо після голосування лічильна комісія встановить, що виявлені порушення суттєво вплинули на результати голосування, підсумки голосування анулюються.

         13. Голосування вважається таким, що відбулося, якщо бюлетені для таємного голосування отримали не менше як половина депутатів від загального складу ради. У разі, коли бюлетені для таємного голосування отримали менше половини депутатів, проводиться повторне голосування.

         14. Кандидат вважається обраним, а  інше рішення, відповідно до частини п’ятої цієї статті, – ухваленим, якщо в результаті таємного голосування за кандидата чи рішення проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

         15. Якщо при першому голосуванні жоден кандидат не отримав більшості голосів від загального складу ради, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які отримали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні, не враховуючи тих кандидатів, які після першого голосування зняли свої кандидатури, або щодо двох кандидатур, які були внесені в бюлетені при першому голосуванні.

         16. Якщо в результаті зняття кандидатами своїх кандидатур залишається один кандидат, стосовно нього проводиться повторне голосування.

         17. У разі, коли жоден кандидат і після повторного голосування не отримав більшості голосів від загального складу ради, проводяться повторні вибори. Якщо при таємному голосуванні про недовіру голові обласної державної адміністрації, звільнення голови обласної ради і заступників голови обласної ради, а також з інших питань не отримано необхідної кількості голосів від загального складу ради, то повторне голосування під час цього пленарного засідання не проводиться.

         18. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. У разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом, ця особа викладає власну думку, котра додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.

         19. Голова лічильної комісії інформує раду про результати таємного голосування. При цьому рішення про затвердження результатів таємного голосування рада не ухвалює.

         20. У разі виявлення лічильною комісією порушень порядку голосування, про виявлені порушення лічильна комісія доповідає раді, яка ухвалює рішення щодо розслідування факту порушення і наслідків голосування (рішення про затвердження підсумків голосування або про переголосування чи проведення нових виборів).

          21. Результати відкритого (поіменного) голосування з усіх питань, які виносяться на голосування, окрім випадків, передбачених частиною 4 цієї статті, оприлюднюються на офіційному веб-сайті обласної ради невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів після завершення пленарного засідання ради, за наявності технічних можливостей.

 

         Стаття 71

         Рада не може ухвалювати рішення, які суперечать Конституції України, чинним законам України, ратифікованим міжнародним договорам чи угодам та цьому Регламенту.

 

         Стаття 72

         Рада може визнати рішення таким, що втратило чинність, з дотриманням процедури, встановленої цим Регламентом, у випадку, коли за це проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

 

         Стаття 73

         Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності від моменту їх офіційного оприлюднення, якщо не встановлено іншого терміну введення їх у дію.

 

         Стаття 74

         1. Тексти прийнятих радою рішень оформляються виконавчим апаратом ради та їх авторами.

         Оригінал рішення повинен мати погоджувальні підписи (візи) в такому порядку:

         - автора (ініціатора) проекту;

- радника-редактора;

- радника з питань роботи з постійними комісіями (який оформляв цей проект рішення);

- керівника (ів) структурних підрозділів обласної ради, що здійснюють супровід комісії (й);

- голови відповідної галузевої постійної комісії (або голів кількох комісій, якщо питання стосується компетенції кількох постійних комісій);

- радника з інформаційних питань відділу організаційної роботи та доступу до публічної інформації;

-  радника з питань протоколювання відділу організаційного;

- начальника відділу загальнотехнічного забезпечення;

- начальника відділу правової та кадрової роботи;

- керуючого справами обласної ради;

- першого заступника голови обласної ради або заступника голови обласної ради, згідно із визначеними напрямами роботи.

Якщо автором проекту є депутатська фракція чи група, то обов’язково потрібна віза її керівника. У випадку, коли автором проекту є обласна державна адміністрація, обов’язковими є віза керівника структурного підрозділу адміністрації - ініціатора.

         2. Текст рішення, прийнятий радою, візується на звороті першого аркуша рішення. Якщо текст рішення завізований із зауваженнями, їх подають на підпис разом із текстом рішення.

         3. Віза містить назву посади візувача та розшифровку підпису. Візи розміщуються так: зліва – назва посади, справа – підпис і розшифровка підпису.

         4. Тексти прийнятих рішень оформляються невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів від дня їх прийняття та подаються керуючим справами обласної ради на підпис голові засідання.

         5. Кожному рішенню Львівської обласної ради радник з питань протоколювання відділу організаційної роботи та доступу до публічної інформації присвоює порядковий номер із зазначенням дати його прийняття. Нумерація рішень починається з початком кожного скликання Львівської обласної ради.

         6. Голова засідання повинен підписати ухвалені радою і належно оформлені рішення невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів від дня їх прийняття.

 

         Стаття 75

         1. Підписане рішення є оригіналом і зберігається у виконавчому апараті ради. Всі інші примірники є копіями.

         2. Рішення оприлюднюються на офіційному веб-сайті обласної ради невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів від дня їх прийняття.

         3. У разі виявлення невідповідності оприлюдненого тексту оригіналові рішення, іншого акта ради, виправлення проводиться негайно, але не пізніше трьох днів від дня виявлення невідповідності.

 

         Стаття 75-1

      Рішення обласної ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, коли рішення приймаються шляхом таємного голосування. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". Всі результати поіменних голосувань розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку на офіційному веб-сайті обласної ради. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

 

Глава 2.11. Порядок розгляду питань, пов’язаних із прийняттям обласного бюджету Львівської області та контролю за його виконанням

 

         Стаття 76

Відповідно до наданих чинним бюджетним законодавством повноважень, департамент фінансів Львівської обласної державної адміністрації організовує і координує роботу всіх учасників бюджетного процесу з формування проекту обласного бюджету Львівської області на наступний бюджетний період.

На всіх етапах складання обласного бюджету Львівської області департамент фінансів співпрацює з відповідними профільними постійними комісіями ради.

 

 

Стаття 77

Проект рішення про обласний бюджет Львівської області на наступний бюджетний період, розроблений департаментом фінансів, з усіма необхідними матеріалами до нього, подається у виконавчий апарат ради для обговорення в постійних комісіях не пізніше як за 30 календарних днів до його розгляду на пленарному засіданні ради.

Постійні комісії ради на спільних засіданнях протягом трьох днів обговорюють сформований проект обласного бюджету на наступний рік, вносять зауваження та пропозиції і подають їх у постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку.

 

Стаття 78

1. Засідання постійних комісій з питання формування обласного бюджету Львівської області відбувається в присутності директора департаменту фінансів і представників постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку.

2. Постійні комісії ради призначають доповідачів для участі в роботі постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку і передають свої поправки разом з окремою думкою членів комісії до проекту обласного бюджету в постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку.

 Поправки до грошової частини обласного бюджетуЛьвівської області повинні бути збалансованими і лише такого змісту:

–   скоротити статтю видатків (доходів);

–   вилучити --- « -----;

–   збільшити --- « -----;

–   додати нову --- « ----;

3. Якщо постійна комісія або депутати вносять пропозицію про збільшення видатків або скорочення доходів, вони зобов’язані запропонувати на ту ж саму суму, відповідно, збільшення доходів за рахунок інших джерел або скорочення видатків на іншу статтю. Постійні комісії і депутати подають до кожної поправки письмове обґрунтування. У разі недотримання цих вимог поправка до розгляду не приймається.

 

Стаття 79

Постійна комісія ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку на спільних засіданнях з іншими постійними комісіями розглядає запропонований проект обласного бюджету Львівської області та узагальнює пропозиції і поправки.

 

         Стаття 80

На засіданні постійної комісії ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку обговорюються всі пропозиції і поправки до обласного бюджету Львівської області:

 - якщо метою поправки є збільшення статті доходу або зменшення статті видатків, то обговорюється і голосується текст поправки;

–   якщо метою поправки є зменшення статті доходу, то спочатку обговорюються і голосуються запропоновані автором поправки варіанти відповідного зменшення видатків або збільшення доходів за рахунок інших джерел (допоміжні пропозиції). У разі, коли ці пропозиції відхиляються, текст поправки не обговорюється і вона вважається відхиленою. Якщо допоміжні пропозиції підтримані комісією, обговорюється і голосується текст поправки;

–   якщо метою поправки є збільшення видатків, то спочатку обговорюються і голосуються запропоновані автором поправки варіанти відповідного збільшення доходів або зменшення видатків по інших статтях (допоміжні пропозиції). У разі, коли ці пропозиції відхиляються, текст поправки не обговорюється і вона вважається відхиленою. Якщо допоміжні пропозиції підтримані комісією, обговорюється і голосується текст поправки.

 

Стаття 81

1. Департамент фінансів Львівської обласної державної адміністрації враховує пропозиції і поправки, підтримані постійною комісією з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, та подає узагальнений проект обласного бюджету Львівської області у виконавчий апарат обласної ради не пізніше як за 6 днів до його розгляду на пленарному засіданні.

2. Пленарне засідання, на якому планується розгляд обласного бюджету Львівської області, призначається після затвердження закону про Державний бюджет України на наступний рік. Граничний термін затвердження проекту обласного бюджету – два тижні після офіційного опублікування закону про Державний бюджет України на наступний рік.

 

Стаття 82

1. Проект рішення про обласний бюджетЛьвівської області на наступний бюджетний період розглядається на пленарному засіданні чергової сесії відповідно до вимог цього Регламенту.

2. На пленарному засіданні обласної ради з розгляду проекту обласного бюджету Львівської області доповідає директор департаменту фінансів. Зі співдоповіддю виступає голова постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку.

3. Після обговорення проекту рішення про обласний бюджет Львівської області у порядку, визначеному цим Регламентом, рішення підлягає голосуванню в цілому.

 

         Стаття 83

1. Квартальний та річний звіти про виконання обласного бюджету Львівської області з усіма необхідними матеріалами до нього департамент фінансів подає у виконавчий апарат ради у двомісячний термін після завершення відповідного бюджетного періоду.

2. Пленарне засідання ради з питання затвердження звіту про виконання обласного бюджету Львівської області за звітний рік скликається радою не пізніш як у двомісячний термін після завершення відповідного бюджетного періоду.

3. Рада затверджує звіт про виконання обласного бюджету Львівської області за відповідний бюджетний рік або ухвалює інше рішення з цього питання.

4. На розгляд пленарного засідання обласної ради не виносяться пропозиції щодо внесення змін до проекту обласного бюджету Львівської області на наступний бюджетний період без попереднього розгляду та висновку відповідних профільних комісій і комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку у порядку, визначеному статтями 78 - 81 цього Регламенту.

 

Глава 2.12. Порядок надання слова

 

         Стаття 84

1. Заява про надання слова на пленарному засіданні подається письмово на ім’я голови засідання після затвердження порядку розгляду питань на пленарних засіданнях. У заяві вказуються такі дані: від якої депутатської фракції, групи або постійної комісії уповноважений виступити депутат, чи він виступає особисто.

         2. У кожний поточний момент до списку промовців прізвище однієї і тієї ж особи, яка бажає виступити, може бути внесено лише один раз.

         3. Голова засідання надає слово для виступу також і в разі усного звернення депутата або особи, запрошеної на засідання, якщо в цьому виникла потреба.

         4. Головам постійних комісій, уповноваженим представникам депутатських фракцій, груп слово для виступу надається обов’язково (за їхнім бажанням) у межах відведеного для виступів часу.

 

         Стаття 85

         1. Голова обласної ради, перший заступник голови обласної ради, заступник голови обласної ради, голови постійних комісій, голова обласної державної адміністрації, голови депутатських фракцій і груп мають право в будь-який час брати слово для виступу з обговорюваного питання, але не більше двох разів з одного питання на одному і тому ж засіданні.

         2. Якщо особа, зазначена в частині 1 цієї статті, виступила з обговорюваного питання після припинення обговорення або після завершення часу, відведеного для обговорення, то обговорення вважається відкритими знову. Якщо такий виступ відбувся в ході обговорення, то депутатська фракція, група, яка вичерпала свій час на обговорення питання, що розглядається, отримує додатково час для виступів, рівний четвертій частині того часу, що їй надавався.

 

         Стаття 86

         1. Депутатові, який вніс пропозиції чи поправки, за його проханням надається слово для виступу.

         2. Депутатові може бути продовжений час для виступу за рахунок часу іншого депутата, якщо останній був записаний до списку промовців.

        

         Стаття 87

         1. Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого запису на виступ або помінятися з іншим депутатом чергою.

         2. Депутат може передати своє право на виступ іншому депутатові.

         3. У разі відсутності депутата в момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова, якщо не передав свого права на виступ згідно з частиною 1 цієї статті.

         4. Якщо у виступі промовця вживається прізвище депутата, цей депутат має право на репліку.

        

         Стаття 88

         Слово щодо порядку ведення засідання ради, для довідки, внесення фактичної поправки або заперечення щодо неї, відповіді на запитання і роз’яснень надає голова засідання позачергово, але не перебиваючи промовця.

 

         Стаття 89

         1. Доповіді, співдоповіді, виступи в обговореннях, заяви, запити виголошуються з трибуни.

         2. Уповноважені представники постійних комісій, депутатських фракцій, груп, окремі депутати мають право задавати питання доповідачам та виступати в обговоренні в межах відведеного часу.

 

Глава 2.13. Порядок голосування пропозицій

 

         Стаття 90

         1. Обговорення і проведення голосування з різних питань і пропозицій проводиться так, щоб виявити справжнє волевиявлення більшості депутатів.

         2. За жодних умов голосування не відокремлюється в часі від оголошення пропозицій головою засідання.

 

         Стаття 91

         1. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли й не були відхилені.

         2. Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, голова засідання оголошує ці пропозиції та ставить їх на голосування.

         3. Голова засідання може відмовити ініціаторові пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульований нечітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше ухваленим рішенням, повторює за суттю відхилений радою текст. Процедурне рішення з цього приводу може ухвалюватися радою без обговорення.

         4. Відхилені радою пропозиції і поправки при повторному їх внесенні             (у ході розгляду того ж питання порядку денного) щодо вже прийнятого відповідного тексту на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.

 

         Стаття 92

         1. У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного і того ж питання, виключають одна одну, рада спочатку проводить голосування щодо пропозиції, внесеної депутатами від опозиції, а далі – щодо інших пропозицій у порядку їх надходження, і при цьому обирає з них ту, яка є прийнятною для подальшого розгляду. Результатом вибору однієї з таких пропозицій є відхилення інших, і решта на голосування не ставиться. Вибір визначеної для подальшого розгляду пропозиції здійснюється більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

         2. Якщо серед кількох альтернативних пропозицій є пропозиція, внесена президією ради, вона ставиться на голосування першою.

 

         Стаття 93

         1. Якщо всі поставлені на голосування пропозиції чи поправки прийняті, а в результаті голосування в цілому проект рішення відхиляється, то він вважається відхиленим у цілому.

         2. Ухвалення рішення при голосуванні пропозицій, поправок частинами здійснюється тією ж більшістю голосів депутатів, що й під час прийняття її в цілому.

 

         Стаття 94

         1. Внесена до пропозиції поправка ставиться на голосування раніше від самої пропозиції. Якщо внесена поправка має за мету відхилення пропозиції, то на голосування ставиться текст пропозиції.

         2. Поправка до поправки ставиться на голосування раніше, ніж основна поправка. У поправку до поправки за допомогою голосування зміни і доповнення не вносяться, а подаються окремою пропозицією.

         3. У разі внесення до пропозиції двох або більше поправок проводиться голосування спочатку щодо поправки, яка найбільше змінює суть пропозицій, потім – щодо поправки, яка в меншій мірі змінює суть пропозицій, після неї – щодо поправки-доповнення і так далі, доки всі поправки не будуть проголосовані. Якщо ж результатом прийняття однієї поправки буде відхилення іншої альтернативної поправки, остання на голосування не ставиться. Після голосування поправок до пропозиції на голосування в цілому ставиться пропозиція зі внесеними до неї поправками.

 

         Стаття 95

         1. У ході розгляду пропозицій і поправок, що стосуються цих пропозицій, можуть вноситися пропозиції про вилучення їх у цілому або їх частин. Рішення про вилучення ухвалюється більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

         2. Відхилення пропозиції про вилучення тексту, який не був раніше прийнятий радою, неухвалення рішення про його схвалення не усуває потреби проведення обговорення і голосування щодо його суті на загальних засадах.

         3. У разі внесення пропозицій про вилучення частини тексту з пропозиції чи поправки, голова засідання на свій розсуд для зменшення кількості голосувань може поставити на голосування цю частину тексту як поправку з ухваленням рішення щодо її підтримки. Ініціатор пропозиції про вилучення частини тексту може внести свою пропозицію за такою ж формою.

 

         Стаття 96

         1. Тексти пропозицій чи поправок, що будуть ставитись на голосування, повинні оголошуватися; при цьому називається ініціатор внесення тексту або той, хто вніс його за своєю підтримкою. Голова засідання надає час до двох хвилин для обґрунтування поправки.

         2. Перед голосуванням із кількох пропозицій або поправок, які виключають одна одну, голова засідання послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування за кожну поправку чи пропозицію окремо.

         3. Перед кожним голосуванням голова засідання формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, після чого відразу пропонує провести голосування щодо нього.

         4. Після закінчення голосування голова засідання оголошує повні результати і ухвалене рішення.

 

Глава 2.14. Дисципліна та етика пленарних засідань

 

         Стаття 97

         1. На засіданні обласної ради депутат не повинен вживати образливих висловлювань та непристойних і лайливих слів, закликати до незаконних і насильницьких дій. Голова засідання має право попередити депутата про недопустимість таких висловлювань і закликів або зупинити його виступ, а в разі повторного порушення – позбавити депутата права виступу на цьому засіданні.

         2. Якщо голова засідання звертається до депутата, останній повинен негайно призупинити свій виступ, в іншому разі голова засідання має право зупинити його виступ.

         3. Якщо депутат виступає на засіданні без дозволу голови засідання, мікрофон може бути вимкнено без попередження.

         4. Якщо депутат перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється з необговорюваного питання, голова засідання після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу депутата, яка виголошена після позбавлення його слова, не заноситься до стенограми засідання.

        

         Стаття 98

         Якщо депутат вважає, що промовець або голова засідання неправильно тлумачать його слова чи дії, він може письмово звернутися до голови засідання з проханням надати йому слово для пояснень і зауважень. За таким зверненням голова засідання надає депутатові слово відразу або наприкінці обговорення, але до початку голосування; в останньому випадку голова засідання відразу повідомляє депутатів про надходження такого звернення від депутата і про час, коли йому буде надане слово. Якщо така інформація, на думку депутата, міститься в поширених виконавчим апаратом ради інформаційних матеріалах, то голова засідання надає депутатові слово наприкінці засідання за його письмовим зверненням.

 

         Стаття 99

         1. У разі грубого порушення дисципліни або створення перешкод у проведенні засідання, голова засідання може оголосити перерву або закрити засідання.

         2. Якщо під час засідання обласної ради в будинку ради депутат вчинить дії, що містять ознаки злочину, обговорення зупиняється. Голова засідання повідомляє про факт, що відбувся, закриває засідання і негайно звертається до правоохоронних органів з проханням вжити заходів впливу; коли зазначені дії вчинені до відкриття пленарного засідання, під час його перерви чи після закриття, голова засідання повідомляє раду про них після перерви або при відкритті наступного засідання.

        

         Стаття 100

         1. Після розгляду питання порядку денного або в кінці засідання депутат має право звертатися до голови засідання із зауваженнями та запитаннями щодо організації розгляду питань і ведення засідання; при цьому депутат може зажадати відповідей на його запитання і дати їм оцінку. Під час засідання депутат може вносити пропозиції з зазначених питань.

2. У разі грубого або систематичного порушення Регламенту головою засідання, рада за пропозицією, внесеною від депутатських фракцій, груп, після скороченого обговорення може ухвалити рішення про відсторонення голови засідання від ведення пленарних засідань на термін до двох пленарних засідань.

 

Глава 2.15. Протокол і справа засідання

        

         Стаття 101

         1. Засідання ради протоколюються. Ведення протоколу засідання здійснює виконавчий апарат ради. Протокол засідання ради підписує голова засідання.

         2. У протоколі засідання ради зазначається: дата, час і місце засідання; кількість присутніх депутатів на засіданні; внесені на розгляд питання порядку денного; назви документів, розповсюджених серед депутатів для цього засідання; прізвища голови засідання і промовців; усі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення; повні результати голосування і ухвалені рішення.

3. Пленарне засідання ради записується на компакт-диски або інші електронні носії, які зберігаються у виконавчому апараті обласної ради протягом п'яти років.

 

         Стаття 102

         До протоколу засідання ради додаються:

- реєстр письмової реєстрації депутатів;

- інформація про поіменну реєстрацію депутатів, присутніх на засіданні;

- інформація про реєстрацію запрошених;

- результати відкритого (поіменного) та таємного голосування;

- результати голосування з процедурних питань;

- тексти невиголошених виступів депутатів;

- окремі думки депутатів щодо ухвалених радою рішень.

 

          Стаття 103

         1. Протокол засідання обласної ради є офіційним документом пленарних засідань, що підтверджують процес обговорення і ухвалення рішення радою.

         2. Протоколи засідань обласної ради з відома керуючого справами обласної ради надаються депутатам ради для ознайомлення.

         3. Виконавчий апарат обласної ради оформляє протокол засідання відповідно до вимог статей 101, 102 Регламенту і в обов’язковому порядку оприлюднює  цей протокол на офіційному веб-сайті обласної ради невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів після завершення пленарного засідання ради.

 

Розділ 3. Депутати, посадові особи та органи обласної ради

 

Глава 3.1. Депутати обласної ради

 

         Стаття 104

         Порядок організації діяльності депутата в обласній раді та її органах визначається Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законами України та цим Регламентом.

        

         Стаття 105

         Депутатам обласної ради видаються посвідчення депутата та нагрудний знак “Депутат обласної ради”. Депутатам рекомендується носити цей знак під час виконання депутатських обов’язків, проведення офіційних церемоній та за інших обставин, коли повинен бути відомий його статус.

 

         Стаття 106

         До діяльності депутата під час сесійного періоду належать:

- участь у роботі сесій обласної ради;

- участь у засіданнях постійних та інших комісій ради, до складу яких обрано депутата;

- виконання доручень ради та її органів;

- робота над документами ради та виконання інших депутатських повноважень.

 

         Стаття 107        

         1. Участь у засіданнях обласної ради та її органів, виконання доручень ради, її органів є підставою для звільнення депутата від виконання службових обов'язків із відшкодуванням йому за рахунок обласного бюджету середньомісячного заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю.

         2. Рішення про відрядження депутата (за його згодою) для виконання депутатських повноважень та доручень ради ухвалюють: обласна рада, голова обласної ради, перший заступник голови обласної ради, заступник голови обласної ради, президія обласної ради, а також постійна комісія ради, до складу якої обрано депутата. Ці ж органи і посадові особи формулюють завдання на відрядження депутата.

         3. Депутат зобов'язаний зареєструватися і бути присутнім на засіданнях обласної ради та її органів, до яких його обрано. Депутат не може не брати участі в голосуванні, за винятком випадків, якщо рада ухвалює рішення щодо нього персонально.

         4. Відсутність депутата на засіданнях обласної ради допускається лише з поважних причин.

         5. Депутат, який не може взяти участь в одному чи кількох наступних пленарних засіданнях, повинен письмово, зазначивши причини, повідомити заздалегідь про це виконавчий апарат обласної ради.

         6. Після завершення сесії обласної ради за поданням виконавчого апарату ради в засобах масової інформації публікується інформація про відсутність депутатів на сесії без поважних і з невідомих причин.

 

         Стаття 108

         1. Повноваження депутата обласної ради припиняються достроково за наявності нижчезазначених підстав, засвідчених офіційними документами, без прийняття рішення ради, у разі:

         1) його відкликання виборцями в установленому Законом України "Про статус депутатів місцевих рад" порядку;

         2) припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

         3) обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією України і законом несумісне з виконанням депутатських повноважень;

         4) обрання його депутатом іншої місцевої ради;

         5) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

         6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі, або набрання законної сили рішенням суду, яким його притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, та застосовано покарання або накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

         7) його смерті.

         2. Повноваження депутата обласної ради можуть припинятися достроково також за рішенням обласної ради у зв'язку:

         1) з набранням законної сили обвинувального вироку суду, за яким його засуджено до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі;

         2) з особистою заявою депутата обласної ради про складення ним депутатських повноважень.

         3. У разі дострокового припинення повноважень депутата обласної ради вибори чи заміщення депутата, який достроково припинив повноваження, проводяться відповідно до Закону України "Про місцеві вибори".

         4. Депутат, який бажає достроково скласти депутатські повноваження, звертається особисто до ради із заявою, у котрій викладає мотиви прийнятого ним рішення. Заява депутата про складення ним повноважень не може бути відкликана.

         5. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань обласної ради або засідань постійної комісії, членом якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, обласна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

 

Глава 3.2. Депутатські фракції та групи

 

         Стаття 109

         1. Депутатські фракції обласної ради формуються на партійній основі депутатами, обраними за виборчим списком відповідної місцевої організації політичної партії. До складу депутатської фракції можуть входити також позапартійні депутати, які підтримують політичну спрямованість фракції.

         2. Депутатська фракція може бути створена в будь-який час протягом строку повноважень обласної ради. Місцева організація політичної партії, яка ввійшла до складу ради, має право формувати в раді лише одну депутатську фракцію.

         3. Порядок вступу до депутатської фракції обласної ради або виходу з неї, а також організація роботи визначається місцевою організацією політичної партії.

         4. Депутат може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Депутат ради, який не ввійшов до складу жодної депутатської фракції, вийшов або виключений з її складу, є позафракційним.

         5. Організаційні рішення фракції, що є правовою підставою для прийняття рішення обласною радою, вважаються легітимними, якщо вони прийняті більшістю депутатів від загального складу фракції.

        

         Стаття 110

         1. Для спільної роботи із здійснення депутатських повноважень у виборчих округах депутати обласної ради, на основі взаємної згоди, за єдністю території їхніх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками, можуть об'єднуватися в депутатські групи. Депутатська група складається не менше як з п'яти депутатів.

         2. Депутатська група може бути створена в будь-який час протягом строку повноважень обласної ради за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання ввійти до її складу.

         3. Депутат може входити до складу лише однієї депутатської групи обласної ради. Депутати, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

         4. Депутатські групи можуть створюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень обласної ради.

         5. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата обласної ради, передбачених Законом України "Про статус депутатів місцевих рад". Членство депутата в депутатській групі обласної ради не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.

         6. Організаційні рішення зборів депутатської групи, що є правовою підставою для прийняття рішення обласною радою, вважаються легітимними, якщо за них проголосувала більшість депутатів від загального складу депутатської групи.

 

         Стаття 111

         1. Кожна депутатська фракція і група повинна бути зареєстрована у виконавчому апараті обласної ради.

         2. Умовою реєстрації депутатських фракцій і груп є надходження на ім’я голови обласної ради підписаного персонально депутатами письмового повідомлення про створення депутатської фракції чи групи із зазначенням її назви, мети чи завдання, персонального складу та партійної належності членів фракції чи групи, а також депутатів, які уповноважені представляти фракцію чи групу обласної ради.

         3. Голова обласної ради після реєстрації депутатської фракції, групи інформує на пленарному засіданні депутатів про створення такої фракції, групи , її кількісний склад та уповноважених представників. Список членів депутатської фракції, групи після її реєстрації поширюється серед депутатів. У тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських фракцій, груп. Ця інформація заноситься до протоколу засідання обласної ради.

         4. Про зміни в складі депутатської фракції, групи її уповноважений представник повідомляє письмово голову обласної ради; це повідомлення підписує і депутат, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської фракції, групи, якщо депутата виключено з фракції, групи із зазначенням причин виключення.

         Стаття 112

         1. Уповноважений представник депутатської фракції чи групи обласної ради може письмово доручити виконання його функцій, закріплених цим Регламентом, будь-кому із членів депутатської фракції, групи.

         2. Депутатські фракції, групи обласної ради мають право:

- на пропорційне (виходячи із кількості їх членів) представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

- попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

- на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

- об'єднувати зусилля з іншими фракціями, групами для створення більшості в раді чи опозиції.

         3. Депутатська фракція, група обласної ради, з ініціативи якої розглядається питання, має право на виступ свого представника після припинення обговорення.

         4. Депутати і депутатські фракції обласної ради, групи можуть вільно співпрацювати шляхом створення депутатських об’єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації.

         5. Жодна депутатська фракція, група обласної ради не мають права виступати від імені обласної ради.

         6. Депутатські фракції, групи обласної ради та їх члени мають й інші права, передбачені Конституцією України, законами України та цим Регламентом.

 

         Стаття 113

         1. Депутати, які оголосили про свій перехід до опозиції, не зобов’язані брати участь у роботі підготовчих, робочих та інших груп, які створюються в комісіях обласної ради. Підготовку і вивчення питань, а також розробку пропозицій ці депутати можуть здійснювати індивідуально або в складі депутатських фракцій, груп. Депутатам, які оголосили про свій перехід до опозиції, не може бути відмовлено в участі у роботі зазначених фракцій, груп на пропорційних засадах.

         2. Про свій перехід до опозиції чи вихід з неї депутат або депутатська фракція, група роблять заяву на засіданні обласної ради.

 

         Стаття 114

         1. Голова обласної ради забезпечує зареєстровані депутатські фракції, групи приміщеннями, необхідним обладнанням тощо.

         2. Голова обласної ради не може бути керівником депутатської фракції, групи та представляти їхні інтереси в раді.

         3. За письмовим зверненням уповноваженого представника депутатської фракції, групи виконавчий апарат обласної ради розповсюджує серед депутатів підготовлені нею матеріали як офіційні документи.

 

Глава 3.3. Депутатський запит, депутатське звернення та депутатське запитання

 

         Стаття 115

         1. Депутатське звернення – викладена письмово вимога депутата обласної ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території області, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

         2. Депутатське звернення повинно бути розглянуто, на нього має бути надана відповідь у десятиденний строк. За потреби додаткового вивчення чи перевірки фактів відповідь надається депутатові не пізніше як у місячний строк.

         3. Депутатське звернення може надсилатись за вибором депутата через виконавчий апарат обласної ради або самим депутатом. Депутатські звернення, що скеровуються виконавчим апаратом, реєструються в окремому журналі вихідної кореспонденції. Працівники виконавчого апарату контролюють отримання депутатських звернень адресатами та строки надання відповіді. У випадку порушення строків розгляду депутатського звернення працівники виконавчого апарату повідомляють про це відповідного депутата та керуючого справами виконавчого апарату.

         4. Депутат обласної ради може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території області, повинні повідомити депутата заздалегідь, але не пізніше як за п'ять календарних днів.

 

         5. Якщо депутатобласної ради не задоволений результатами розгляду свого звернення або не отримав відповіді щодо вирішення порушеного у зверненні питання в установлений строк, він має право внести депутатський запит.

 

         Стаття 116

         1. Депутатський запит – це підтримана обласною радою вимога депутата до посадових осіб ради та її органів, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території області, а також до голів місцевих державних адміністрацій,  заступників голів, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

         2. Депутатський запит повинен містити коротку характеристику фактичного стану справи, що є його предметом, і проблеми, що виникають з цього стану.

         3. Запит може бути поданий депутатом або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні обласної ради письмово чи усно. Він підлягає внесенню до порядку денного пленарного засідання ради. Депутатський запит, за потреби, обговорюється на пленарному засіданні ради.

         4. Голова засіданняобласної ради інформує раду про депутатські запити, внесені попередньо (не на пленарному засіданні).

         5. Голова обласної ради доводить текст запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто.

         6. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов'язані дати на нього офіційну письмову відповідь.

         7. Облік і контроль за розглядом депутатських запитів здійснює виконавчий апарат обласної ради.

 

         Стаття 117

         1. Офіційна письмова відповідь на депутатський запит у місячний термін від дня одержання запиту надсилається голові обласної ради та депутатові, який його вніс.

         2. Відповідь оголошується головою засідання ради в тому разі, якщо на цьому наполягає депутат.

         3. Кожен депутат обласної ради має право виступити з реплікою щодо задоволення чи незадоволення отриманою відповіддю.

         4. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше від 1/4 фактично присутніх на пленарному засіданні депутатів обласної ради. У цьому випадку текст депутатського запиту, відповіді та проект рішення ради роздаються депутатам.

         5. При обговоренні відповіді на депутатський запит на пленарне засідання обласної ради запрошуються посадові особи, до яких було зроблено запит.

         6. За результатами обговорення депутатського запиту обласна рада на пленарному засіданні ухвалює рішення.

        

         Стаття 118

         Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії обласної ради або надано депутатові індивідуально. Запитання не вноситься до порядку денного сесії, не обговорюється, і рішення з нього не ухвалюється.

 

Глава 3.4. Голова обласної ради

 

         Стаття 119

         1. Голова обласної ради обирається Львівською обласною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням.

2. Голова обласної ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків, передбачених частинами четвертою та сьомою цієї статті. Голова обласної ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови обласної ради.

         3. Голова обласної ради працює в раді на постійній основі, не може мати іншого представницького мандата, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

         4. У своїй діяльності голова обласної ради є підзвітним раді та може бути звільнений з посади радою шляхом таємного голосування більшістю депутатів від загального складу ради.

         5. Питання про звільнення голови обласної ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше від третини депутатів від загального складу ради.

         6. Звільнення особи з посади голови обласної ради не має бути наслідком припинення нею повноважень депутата цієї ради.

         7. Повноваження голови обласної ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі:

         1) звернення з особистою заявою до обласної ради про складення ним повноважень голови ради;

         2) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

         Зазначені повноваження голови обласної ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови обласної ради з дня прийняття обласною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

 

         Стаття 120

         1. Голова обласної ради:

         1) скликає сесії ради, повідомляє депутатів і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається винести на розгляд ради, веде засідання ради;

         2) забезпечує підготовку сесій ради і питань, що виносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням;

         3) представляє раді кандидатури для обрання на посаду першого заступника голови обласної ради та заступника голови обласної ради; вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;

         4) вносить раді пропозиції щодо створення і обрання постійних комісій ради;

         5) координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їхніх рекомендацій;

         6) організовує надання депутатам допомоги для здійснення ними своїх повноважень;

         7) організовує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

         8) організовує роботу президії обласної ради;

         9) призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради;

         10) здійснює керівництво виконавчим апаратом обласної ради;

         11) є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;

         12) підписує рішення ради, протоколи сесій ради;

         13) забезпечує роботу по розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації; веде особистий прийом громадян;

         14) забезпечує гласність у роботі обласної ради та її органів; обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення; вивчення громадської думки; оприлюднює рішення ради;

         15) представляє обласну раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

         16) за рішенням обласної ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районних, міських рад та їх органів;

         17) звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, у тому числі щодо виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", здійснення державної регуляторної політики відповідно виконавчим апаратом районної, обласної ради, районної у місті ради, а на вимогу не менше як третини депутатів – у визначений радою термін;

         18)  вирішує інші питання, доручені йому радою.

         2. Голова обласної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

 

Глава 3.5. Перший заступник та заступник голови обласної ради

 

         Стаття 121

         1. Обласна рада обирає першого заступника голови обласної ради, заступника голови обласної ради шляхом таємного голосування більшістю голосів від загального складу ради.

         2. Перший заступник голови обласної ради, заступник голови обласної ради обираються обласною радою в межах строку її повноважень з числа депутатів ради шляхом таємного голосування і здійснюють свої повноваження до припинення ними повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення їх повноважень у порядку, встановленому частинами третьою та четвертою цієї статті.

         3. Повноваження першого заступника голови обласної ради, заступника голови обласної ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата ради за рішенням обласної ради, що приймається шляхом таємного голосування, більшістю голосів від загального складу ради. Питання про дострокове припинення їхніх повноважень може бути внесено на розгляд обласної ради на вимогу не менше як третини депутатів від загального складу ради або голови обласної ради чи, відповідно, першого заступника голови обласної ради, заступника голови обласної ради.

         4. Повноваження першого заступника голови обласної ради, заступника голови обласної ради можуть також бути достроково припинені без припинення повноважень депутата обласної ради в разі:

         1) звернення з особистою заявою до обласної ради про складення ним повноважень першого заступника голови обласної ради чи заступника голови обласної ради;

         2) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

         Зазначені повноваження першого заступника голови обласної ради, заступника голови обласної ради, припиняються з дня прийняття обласною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

         5. У випадках, передбачених частинами третьою та четвертою цієї статті, відповідна особа звільняється з посади першого заступника чи заступника голови обласної ради з дня припинення її повноважень.

         6. Перший заступник голови обласної ради здійснює повноваження голови обласної ради за відсутності голови обласної ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою обласної ради своїх обов'язків з інших причин.

         7. Заступник голови обласної ради здійснює повноваження першого заступника голови обласної ради, у тому числі передбачені частиною 6 цієї статті, за відсутності першого заступника голови обласної ради або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин.

         8. Перший заступник голови обласної ради, заступник голови обласної ради працюють у раді на постійній основі. На них поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені для голови обласної ради.

         9. Напрями роботи першого заступника голови обласної ради та заступника голови обласної ради за їх пропозицією визначаються і затверджуються розпорядженням голови обласної ради. Інформація про це доводиться до відома депутатів на пленарному засіданні ради.

 

Глава 3.6. Президія обласної ради

 

Стаття 122

         1. Президія обласної ради створюється радою на весь строк повноважень ради і є підзвітним раді дорадчим органом.

         2. Президія обласної ради попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається винести на розгляд ради. Президія ради може ухвалювати рішення, які мають дорадчий характер.

         3. До складу президії обласної ради входять голова обласної ради, перший заступник голови обласної ради, заступник голови обласної ради, голови постійних комісій, голови депутатських фракцій і груп обласної ради.

         4. Президія обласної ради діє на основі Положення про неї, що затверджується радою.

 

 

Глава 3.7. Постійні та тимчасові комісії ради

 

         Стаття 123

         Повноваження постійних комісій обласної ради визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Типовим положенням про постійні комісії та положеннями про постійні комісії, які затверджується радою.

        

Стаття 124

         1. Обласна рада створює і обирає постійні комісії в складі голови та членів комісії. Кількісний склад кожної комісії визначається радою. За пропозицією голови засідання сесія обласної ради може більшістю голосів від загального складу ради визначити і обрати заступників голови постійної комісії та секретаря комісії. Депутат може бути членом лише однієї постійної комісії.

         2. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова обласної ради, перший заступник голови обласної ради, заступник голови обласної ради та керуючий справами обласної ради.

         3. Про створення постійних комісій та обрання постійних комісій у складі голови та її членів обласна рада ухвалює відповідні рішення.

        

         Стаття 125

         1. Тимчасові контрольні комісії обласної ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Тимчасові контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд обласної ради.

         2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається ухваленим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

         3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, у закритому режимі. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

         4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються
з моменту ухвалення радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради.

 

Глава 3.8. Виконавчий апарат обласної ради

 

         Стаття 126

         1. Виконавчий апарат обласної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами та цим Регламентом.

         2. Виконавчий апарат обласної ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

         3. Виконавчий апарат обласної ради створюється обласною радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням голови обласної ради.

         4. Виконавчий апарат обласної ради за посадою очолює голова обласної ради.

 

Розділ 4. Взаємодія обласної ради з обласною державною адміністрацією

 

         Стаття 127

         У разі розгляду обласною державною адміністрацією питань, які належать до повноважень обласної ради, адміністрація повинна повідомити про це раду.

 

         Стаття 128

         Органи та посадові особи обласної ради мають право звернутися до суду з позовом про визнання нечинними актів обласної державної адміністрації та інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій і установ, які обмежують права територіальних громад, повноваження органів та посадових осіб обласної ради.

 

         Стаття 129

         Обласна державна адміністрація є підзвітною обласній раді у виконанні програм соціально-економічного і культурного розвитку, обласного бюджету Львівської області, підзвітна і підконтрольна у частині повноважень, делегованих їй обласною радою, а також у виконанні рішень ради з цих питань.

 

         Стаття 130

         Обласна рада, відповідно до вимог чинного законодавства, може шляхом таємного голосування висловити недовіру голові обласної державної адміністрації.

 

Стаття 131

         Рішення обласної ради та розпорядження голови обласної ради з мотивів їх невідповідності Конституції України або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

 

 

 

Розділ 5. Відповідальність органів і посадових осіб обласної ради

 

         Стаття 132

         Обласна рада, її органи та посадові особи несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальними громадами, державою, юридичними і фізичними особами.

 

         Стаття 133

         Обласна рада періодично, але не менше як два рази на рік, інформує населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, обласного бюджету Львівської області, з інших питань місцевого значення, звітує перед територіальними громадами про свою діяльність.

 

Розділ 6. Дострокове припинення повноважень ради

 

         Стаття 134

         1. Повноваження обласної ради можуть бути достроково припинені у випадках:

         - якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, законів України, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність із законом;

         - якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені законом України, або рада не вирішує питань, віднесених до її відання;

         - передбачених Законом України “Про військово-цивільні адміністрації”.

         2. Питання про дострокове припинення повноважень (розпуск) обласної ради вирішується Верховною Радою України.

 

Розділ 7. Відкритість і гласність роботи Львівської обласної ради

 

         Стаття 135

         1. Засідання обласної ради, її президії, постійних комісій є гласними та відкритими, за винятками, передбаченими 3 статті 7 цього Регламенту. Засідання тимчасових контрольних комісій ради за їх рішенням можуть бути закритими.

         2. Обласна рада систематично інформує населення про свою діяльність, ухвалені рішення, хід їх виконання.

         3. Відкритість засідань сесії обласної ради забезпечується шляхом доступу до них усіх осіб, крім випадків, передбачених цим Регламентом та рішеннями ради і розпорядженнями голови обласної ради.

         4. Гласність роботи обласної ради забезпечується шляхом ведення прямої трансляції засідань телебаченням і радіо, інтернет-трансляцій, публікацією її рішень у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті обласної ради. Час та форма трансляцій визначається радою. За рішенням ради аудіотрансляція засідань обласної ради може здійснюватись за межами будинку ради.

         5. Представники преси, радіо і телебачення можуть бути присутні за умови наявності відповідних посвідчень. Виконавчий апарат обласної ради надає за бажанням представникам засобів масової інформації матеріали, які поширюються серед депутатів, за винятком тих, щодо нерозголошення чи ненадання яких ухвалено в установленому порядку відповідне рішення.

         6. У разі порушення представником засобів масової інформації законодавства про інформацію або цього Регламенту, акредитація журналіста може бути припинена за процедурним рішенням ради.

         7. На пленарних засіданнях сесії обласної ради також можуть бути присутні громадяни та представники інститутів громадянського суспільства, за умови їх попередньої реєстрації у виконавчому апараті обласної ради. Для забезпечення належних умов перебування під час сесії обласної ради та задля унеможливлення перешкоджання здійсненню депутатських повноважень, для присутніх надаються спеціально підготовлені місця поза межами сесійної зали.

         8. Порядок реєстрації осіб, які бажають бути присутніми на пленарних засіданнях обласної ради, визначається розпорядженням голови обласної ради.

         9. Реєстрація осіб, які бажають бути присутніми під час пленарного засідання сесії обласної ради, відбувається до початку засідання, на підставі паспорта громадянина України. Зареєстрованим особам видається тимчасова перепустка, яка підлягає поверненню після закінчення пленарного засідання.

         10. Присутнім забороняється вчиняти будь-які дії, якщо такі дії перешкоджають роботі обласної ради, її органів та депутатів. У такому випадку присутня особа може бути вилучена з приміщення обласної ради працівниками органів правопорядку.

         11. Право члена територіальної громади бути присутніми на пленарному засіданні обласної ради може бути обмежено, з метою недопущення протиправних дій з боку конкретної особи (вчинення ним бійки, хуліганських дій, поява у нетверезому стані тощо).

         12. Якщо під час пленарного засідання обласної ради, безпосередньо біля приміщення, де проходить таке засідання, відбуваються збори громадян, мітинги, вуличні походи та демонстрації, голова засідання дає доручення голові постійної профільної комісії негайно провести зустріч з уповноваженим представником від осіб, які беруть участь у цьому заході.

         За необхідності, після проведення такої зустрічі голова постійної профільної комісії доповідає депутатам обласної ради про обставини та вимоги, які ставлять протестувальники.

         Після заслуховування голови профільної постійної комісії, уповноваженому представникові від осіб, що проводять заходи, визначені в абзаці першому частини 12 цієї статті, може бути надано до 10 хвилин для виступу на пленарному засіданні, якщо таку пропозицію підтримала більшість депутатів ради.

 

 

 

         Розділ 8 Антикорупційна діяльність обласної ради

 

Стаття 136

Львівська обласна рада VII скликання може прийняти Антикорупційну програму Львівської обласної ради, положення якої повинні враховувати  норми чинного антикорупційного законодавства України, зокрема, Законів України:  “Про доступ до публічної інформації”, “Про запобігання корупції”, “Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014 – 2017 роки”, “Про Національне антикорупційне бюро України”, інших нормативно-правових актів.

 

Стаття 137

1. Рішення (проект рішення) Львівської обласної ради, за ініціативою постійної комісії з питань депутатської діяльності, етики, регламенту, свободи слова та антикорупційної політики, розглядаються на предмет їх відповідності Антикорупційній програмі Львівської обласної ради та/або чинному антикорупційному законодавству України, про що комісія оформляє відповідний висновок. У випадку невідповідності рішення (проекту рішення) Львівської обласної ради Антикорупційній програмі Львівської обласної ради та/або чинному антикорупційному законодавству України, постійна комісія з питань депутатської діяльності, етики, регламенту, свободи слова та антикорупційної політики або депутат чи депутати можуть ставити (ініціювати) питання на найближчій сесії ради щодо приведення рішення (проекту рішення) Львівської обласної ради відповідно до вимог положень Антикорупційної програми Львівської обласної ради та/або чинного антикорупційного законодавства України.

2. Висновок постійної комісії з питань депутатської діяльності, етики, регламенту, свободи слова та антикорупційної політики, підготовлений у порядку, визначеному частиною 1 цієї статті, обов’язково вноситься на розгляд сесії обласної ради та зачитується депутатам. При цьому скорочена процедура обговорення питання не застосовується.

 

Голова облради
Контакти

Поштова адреса: вул.Винниченка, 18, м.Львів, Україна, 79008.

Адреси електронної пошти:
загальна - info@oblrada.lviv.ua
прес-служба - press.lvivoblrada@gmail.com 

Відділ з питань звернень громадян і роботи з репресованими та реабілітованими -

zvernennya@oblrada.lviv.ua 

Приймальна голови обласної ради - (032)2-999-800, 2-999-802

Прес-служба - (032)2-999-831