Про фінансові ресурси

ЗВІТИ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом за 2018 рік

 

Звіт_1

Звіт_2

Звіт_3

Звіт_4

Звіт_5

Звіт_6

Звіт_7

Звіт_8

Звіт 9 

 

 

 

 

ЗВІТИ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 1 січня 2018 року

Звіт_1

Звіт_2

Звіт_3

Звіт_4

Звіт_5

Звіт_6

Звіт_7

Звіт_8

 

Рішенням Львівської обласної ради від 11.12.2018 № 770 “Про кошторис видатків на утримання обласної ради та її виконавчого апарату на 2019 рік” затверджено кошторис в сумі 34367,2 тис. грн (тридцять чотири мільйони триста шістдесят сім тисяч двісті гривень) по коду програмної класифікації місцевих бюджетів КПКВКМБ 0110150 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”. У тому числі:

                                                                                                                                          тис. грн    

 

 

 

№ з/п

 

Стаття витрат

 

Код

2019 рік

ВСЬОГО

Загальний фонд

Спеціальний фонд

(у т.ч. бюджет розвитку)

 

Поточні видатки

 

2000

33 868,2

 

33 868,2

1

Оплата праці

 

2110

25 718,0

 

25 718,0

Нарахування на оплату праці

 

2120

5 658,0

 

5 658,0

3

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 

2210

561,2

 

561,2

Оплата послуг (крім комунальних)

 

2240

1 500,0

 

1 500,0

5

Видатки на відрядження

2250

360,0

 

360,0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 

2282

10,0

 

10,0

7

Інші видатки

2800

60,0

 

60,0

 

Капітальні видатки

 

3000

 

500,0

500,0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 

3110

 

500,0

500,0

 

Усього:

 

33 867,2

500,0

 

34 367,2

 

 

 

       По КПКВКМБ 0117680 “Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування” затверджено кошти в сумі  5000,0 тис. грн по КЕКВ 2800 “Інші видатки”. По цьому КПКВКМБ затверджені кошти для сплати членських внесків обласній асоціації місцевих рад “Ради Львівщини” та асоціації “Єврорегіон “Карпати –Україна”.

         По КПКВКМБ 0118420 “Інші заходи у сфері засобів масової інформації” затверджено кошти в сумі   585,0 тис. грн по КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)”. По цьому КПКВКМБ затверджені кошти на виконання рішення Львівської обласної ради від 05.12.2017 № 564 “Про затвердження Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Львівській області на 2018 – 2020 роки”.

  

       Львівська обласна рада обслуговується в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Львівській області.

       На підставі кошторису та плану асигнувань загального та спеціального фонду бюджету обласна рада приймає зобов’язання щодо оплати за товари або надані послуги (папір, канцтовари, послуги зв’язку та ін.) та протягом        7 робочих днів з дати його виникнення подає в Головне управління Державної казначейської служби України у Львівській області документи на реєстрацію.

       Після реєстрації фінансових зобов’язань Львівська обласна рада щотижня замовляє кошти в департаменті фінансів Львівської обласної державної адміністрації.

       Оплата рахунків проводиться після надходження коштів з департаменту фінансів ЛОДА на реєстраційні рахунки Львівської обласної ради, відкриті в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Львівській області.

          

      

  

Паспорти бюджетних програм на 2018 рік

Паспорти бюджетних програм на 2017 рік

Паспорти бюджетних програм на 2017 рік зі змінами